Regeringen lägger 1,2 miljarder för hjälpa torkdrabbade jordbrukare

Textstorlek:

Regeringen presenterade i dag ett krispaket på totalt 1,2 miljoner kronor för att både på kort och lång sikt lotsa Sveriges lantbruk genom de problem den allvarliga torkan orsakat.

Annons:

Paketet innebär bland annat åtgärder för att kompensera och motverka foderbristen som redan råder. Foderbristen riskerar att innebära höga kostnader för lantbrukare som tvingas importera eller köpa dyrt grovfoder. Foderbristen kan också leda till att djur behöver slaktas i förtid. För att motverka detta scenario och stärka lantbrukarnas likviditet skjuter regeringen till 400 miljoner kronor i höständringsbudgeten för 2018. Dessa medel kommer att betalas ut så fort som möjligt, men senast i december 2018. Djurproducenterna stärks också indirekt genom att slakteriavgifterna föreslås sänkas med 60 miljoner under 2018.

Ovanstående genomförs oavsett vilken regering vi får efter valet, alltså av den här regeringen. Regeringen har sedan lovat ytterligare stödåtgärder på 760 miljoner kronor. Utformning av åtgärderna kommer enligt ett pressmeddelande  att ske i dialog med branschen så att medlen kan inriktas där de gör störst nytta för det svenska lantbruket och livsmedelssektorn.

Annons: