Skogsstyrelsen uppmanar skogsbolagen att stoppa allt skogsbruk

Risken är stor att man orsakar skogsbränder med skogsmaskiner när det råder extrem brandrisk i skogen. Många bolag låter därför maskinerna stå. En markberedare, som den på bilden, orsakade skogsbranden i Västmanland 2014.
Textstorlek:

Skogsstyrelsen rekommenderar nu alla skogsföretag att avstå från skogsbruk där det råder extrem brandrisk, vilket gäller stora delar av landet.
Trots det pågick så sent som i måndags avverkningar på åtminstone ett par håll i exempelvis Örebro län.
– Vi inom Mellanskog står stilla den här veckan. Men att generellt stoppa allt skogsbruk är en överflödig åtgärd, menar Kolbjörn Kindströmer vice ordförande i Skogsentreprenörernas organisation och aktiv i Mellanskog.

Annons:

– Det är flera skäl som fått oss att agera. Alla maskiner, även om man tar av band och slirskydd, kand orsaka brand just nu. Det gäller även röjsågar och motorsågar. Det är oerhört torrt. Men det handlar också om att samhällets resurser på räddningsområdet redan är ansträngda till max. Det finns en risk att vi skulle få problem om ytterligare en stor skogsbrand bröt ut någonstans i Sverige. Att orsaka den med skogsmaskiner vore onsödigt, menar Carl Appelqvist, skogsskötselspecialist och tjänstgörande nationell skadesamordnare vid Skogsstyrelsen.

Kolbjörn Kindströmer menar dock att ett totalt stopp, vice ordförande för Skogsentreprenörernas branschförening och aktiv i Mellanskog menar dock att ett genrellt avverkningsstopp inte är en speciellt bra idé.

– Nej, alla i branschen, tillsammans med Skogsstyrelsen har, sedan branden i 2014 i Västmanland, samarbetat och kraftigt höjt säkerheten. Vi har bland annat riktlinjer för användning av slirskydd, vilket brandsläckningsutrustning vi ska ha med oss och lknande. Det hand På många platser är det torrt att köra, men i andra bestånd kan det fungera. Det handlar om samråd, sunt förnuft, mer än att gå ut och stoppa all avverkning, menar Kindströmer.

Torkan har varat länge och drabbar både skogsindustrin och enskilda entreprenörer hårt. Hos speciellt skogsentreprenörerna är ekonomin pressad och stillestånd kostar.

Skogsstyrelsen är dock av åsikten att ekonomin nu får stå tillbaka.

– Ja, facit är att det redan brunnit upp skog för miljarder. Vi måste nu göra vad vi kan för att undvika fler bränder, menar Appelqvist.

Han poängterar dock att bolagen och entreprenörernai de allra flesta fall agerar klokt och har hörsammat Skogsstyrelsen uppmaning långt tididgare.

Mellanskogs maskiner står stilla i Örebro län. I dagarna har o kså Sydved stoppat alla avverkningar.

– Vi har sagt inom Mellanskog att allt ligger nere den här veckan. Hur det blir sedan får vi avgöra när vi vet hur vädret utvecklar sig.

Det finns inga sanktioner att ta till för skogsstyrelsen om bolagen ändå skulle välja att avverka.

– Nej, vi kan bara uppmana. Däremot är det så att om man orsakar en skogsbrand med sin skogsmaskin, ja, då kan det, om det visar sig att man agerat oaktsamt, bli så att man ställs inför rätta.

Branden i Västmanland 2014 orsakades av en skogsmaskin, en markberedare. Men det är viktigt att poängtera att vad vet har ingen av de skogsbränder som nu rasar i landet orsakats av skogsbränder.

Carl Appelqvist, menar att även privatpersoner och enskilda skogsägare kan orsaka skogsbrand med röjsåg, traktorkörning i skogen och liknande.

– Ja, nu gäller extrem försiktighet. Bara att åka ut med en bil i högt gräs kan starta en skogsbrand just nu.

Annons: