Skörden igång – Torkan har påverkat

Textstorlek:

Spannmålsskörden har dragit igång i Svea Jord & Skogs område. Det har under de sista dagarna tröskat både frö, höstoljeväxter, höstvete, rågvete och sexradigt korn.

– Vi började med höstvete igår, en rätt sen sort, men vi fick ge oss. Trots torkan verkar det fortfarande växa och vara liv i spannmålen. Vattenhalten var för hög fortfarande, berättar Håkan Ottosson, Asker, i Östra Närke.

Annons:

– Det var sorten Mariboss, som är förhållandevis sen. Men de som har tidiga sorter här om kring har tröskat och det har gått bra. Min uppfattning är att höstvetet ändå ger förhållandevis bra.

Håkan är rätt förvånad över att höstvetet fortfarande växer och inte är moget.

– Jo, man trodde nog att torkan stressat på och torkat upp vetet. Men på det fält jag provade var det som bäst 15 procents vattenhalt och på de lite sankare områdena ända upp emot 25. Det innebär att det fortfarande växer och inte är moget. Men det är givetvis så att torkan påverkat även höstspannmålen mycket. Det kommer att variera mycket beroende på vilka jordar det handlar om.

Överlag verkar de odlare Länsposten pratat med kanske se att det blir något nättre än man väntat.

 Det kommer nog pressas mer halm än normalt. Foderbristen är mycket stor och en konsekvens av torkan är att det också kommer bli brist på halm. Därför kommer nog rätt mycket halm att pressas till foder. Även om grödorna ger någorlunda avkastning skördemässigt så blir det ofta mycket korta strån ett sådant här år. Vid skörd av sexradigt korn i Sköllerstatrakten, söder om Örebro, gav kornet strax under 4 ton per hektar, vilket är helt okej, men det blev bara 5 rundbalar halm på vardera cirka 350 kilo, på 14 hektar. Det är oerhört lite.

Annons: