Politiker fick lära sig om avverkningsstoppen

Textstorlek:

Avverkningsstopp på grund av en skogsfågel, tveksam myndighetshantering och färska kolbullar fick några av länets riksdagsledamöter vara med om då LRF inbjöd till en informationsdag i Hälsingland.

Annons:

– Det är inte rimligt att en vanlig skogsfågel skall stoppa produktionen, sa LRF-juristen Ida Nyberg.

Det var i en avverkningsstoppad skog i Vallsta som några riksdagsledamöter fick konkret information hur några skogsägare drabbats av ett ifrågasatt beslut. Under flera år har det rått avverkningsförbud på grund av förekomsten av fågeln lavskrika. En lokal fågelklubb finns i bakgrunden som anledning till att det nu råder avverkningsstopp i flera skogsområden i trakten.

Förbudet innebär för en av skogsägarna, Lars Göran Mårtensson, ett vite på 800 000 kronor vid en avverkning och ingen ersättning för den uteblivna inkomsten från en planerad avverkning. Efter en avverkningsanmälan fick han 2016 ett besked om stoppet.

– Det har legat en död hand över det hela och jag har inte kunnat bedriva den skogsskötsel som jag planerat. Nu står det fina avverkningsmogen gran. Det kan inte vara rimligt att en vanlig skogsfågel här i trakterna skall innebära att man inte får bruka sin egen skog.

Anders Göransson är ytterligare en skogsägare som fått avverkningsstopp och som kan berätta om märkliga turer mellan flera handläggare. För hans del gäller avverkningsstoppet omkring 10 hektar skogs som skulle ha inneburit 900 000 kronor i skogsinkomst till hans företag.

– Jag har hittills haft minst fem handläggare som jag försökt att få en dialog med. Det har hittills inte fungerat på grund av sjukskrivningar och att man hänvisat till andra handläggare. Dessutom har områdena som man anser är revir för lavskrikan flyttats om och förändrats. Man känner sig maktlös som liten skogsägare i förhållandet till myndigheter. Det som sägs om samråd i olika sammanhang ger jag inte mycket för efter det jag varit med om.

Med under informationsdagen fanns även LRF-juristen Ida Nyberg. Hon konstaterar bland annat det märkliga i att det är en fågelklubb som får göra inventeringar och som får ligga till grund för så ekonomiskt omfattande beslut. Dessutom att den eventuella ersättning som kommer i fråga är beskattningsbar och det innebär att en skogsägare som får ersättning grundad på e skogsvärde på grund av beskattningen inte kan köpa skogs till motsvarade värde.

– Det är alltid den enskilda skogsägaren som måste driva avverknings- och ersättningsfrågorna. I några fall kan vi från LRF medverka med stöd men långt ifrån vad vi skulle behöva. Här i området har man gjort ett fantastiskt arbete på egen hand och förhoppningen är nu att det skall bli en bra lösning. Det kan inte vara rimligt att en vanlig skogsfågel skall kunna stoppa skogsproduktionen.

Politikerna från länet noterade och fick under dagen en bra bild från verkligheten hur avverkningsstopp påverkar såväl skogsproduktion som ekonomin för det enskilda skogsföretaget. Man konstaterade att det skulle behövas bättre stöd för skogsägarna och att samråden inför beslut måste förbättras Men myndigheter och politiken är två skilda verksamheter.

– Vi kan som politiker inte gå och förändra myndighetsbeslut, det skulle betraktas som ministerstyre men helt klart är det viktigt för oss som politiker att öka kunskapen och se hur olika beslut får effekt för den enskilda skogsägaren. På så sätt kan vi i riksdagen arbeta för mer samråd och bättre beslutsunderlag, konstaterade Anders W Jonsson, en av de deltagande politikerna under LRF-dagen i Vallsta.

Annons: