Sture lämnar över stafettpinnen

Sture Karlsson slutar.
Textstorlek:

Sture Karlsson har meddelat styrelsen för skogsägarföreningen Mellanskog att han vill lämna sitt uppdrag under 2019. Hans pensionering närmar sig.

Annons:

Sture Karlsson har arbetat på Mellanskog i tio år. De senaste sju har han tjänstgjort som föreningens VD. Nu börjar pensionsåldern närma sig och han har därför helt enkelt lämnat in sin avskedsansökan. Rekryteringen av en ny VD har påbörjats skriver Mellanskog i ett pressmeddelande.

– Tillsammans med Sture har Mellanskog utvecklats till en stabil och lönsam skogsägarförening. Vi har kraftig förbättrat föreningens ekonomi och samtidigt stärkt skogsgårdens lönsamhet. Sture har lett flera viktiga strukturella förändringar som gör att vi nu står väl rustade för att möta framtiden. Å styrelsens vägnar vill jag redan nu rikta ett stort och varmt tack till Sture för hans värdefulla bidrag till Mellanskog, säger ordförande Karin Perers.

När man som journalist pratat med Sture i olika sammanhang är det en stillsam, jordnära och oerhört kunnig VD man mött.

Så här skriver Sture Karlsson i ett pressmeddelande:

– Min tid på Mellanskog har präglats av ett gemensamt fokus på höga målsättningar. Tillsammans har vi förändrat Mellanskog och gjort föreningen både tydligare och starkare, det är jag väldigt stolt över. Det är rätt tid att låta stafettpinnen gå över till någon annan.

Bland de stora utmaningarna som Sture Karlsson och Mellanskog hanterat under åren, kan nämnas årets stora skogsbränder, de kanske värsta i landets historia, som drabbade många medlemmar hårt, liksom branden i Västmanland, 2014, där också många av Mellanskogs medlemmar drabbades svårt.

 

Annons: