Brist på vinter- foder även för viltet

Kan få dåligt med mat i vinter. Foto: Arkivbild.
Textstorlek:

Torkan har skapat brist på bete för våra tama djur. Att det sedan är stor brist på grovfoder gör att många slaktar djur i förtid för att fixa vintern.
Men få har pratat om att även viltet kommer lida konsekvenser av torkan.

Annons:

Många vilda djur, framför allt skogslevande klövvilt som råddjur älg och hjortar lever till stor del på blåbärs- och lingonris på vintern. På många håll är riset helt borttorkat. Medan gräset börjar växa igen med lite regn så kommer bärriset inte tillbaka den här växtsäsongen.

Mycket vilt riskerar därför att svälta den här vintern. Om man därtill lägger att många jordbrukare inte ens fått ihop grovfoder så det räcker till tamdjuren kommer det med stor säkerhet bli stor brist på grovfoder att utfodra vilt med. Priserna kommer bli så höga att jägare som normalt köper foder för viltet inte kommer att ha råd att vinterutfodra. På många håll är bristen så stor att det inte finns något att köpa heller.

– Det kommer vara ytterst begränsade möjligheter att hitta foder för stödutfodring, skriver Anna Åman på LRF i ett pressmeddelande.

LRF och Jägareförbundet uppmanar nu markägare och jägare att skapa sig en bild över vilka resurser som finns och hur läget ser ut i skog och mark.

– Sannolikt kommer avskjutningen att behöva öka för att undvika svält och ohälsa på viltet, fortsätter Anna Åman.

På många håll har viltstammar byggts om till stor del just för att man har stödutfodrat i rätt stor skala. Där blir brist på vinterfoder givetvis mer kännbar, eftersom det vinterfoder som finns naturligt en normal säsong kanske inte heller riktigt räcker till.

Annons: