Ett svårt barkborreår

Textstorlek:

Vi har mycket barkborredödade granar, en explosion av barkborrar som grundlades redan under förra årets mycket torra somrar. – Vi får avverka hela bestånd i förtid nu, säger Jonas Pettersson, skogvaktare på Brevens Bruk, som brukar 13 400 hektar skog i Närke, Sörmland och Östergötland.

Annons:

Barkborrarna slår till snabbt. De träd som nu under sensommaren blir brunröda och dör angreps redan i maj. Idealiska väderförhållanden för barkborren under sommaren, med stora möjligheter till förökning, gör att det troligen kommer fortsätta dyka upp röda träd i skogen under hösten.

– Det verkar som vi har mycket gran på marker med lätta, ofta sandhaltiga jordar. Torkan, både förra året och i år, har gjort att granarna på sådana marker stressas. Vattnet försvinner helt enkelt för djupt ner.

När granarna stressas och mår dåligt kommer barkborrarna. De hade en bra sommar redan förra året. I år kanske vi får flera svärmningar mot normalt en. Den tidiga värmen var förödande. Det gör att vi är rejält oroade inför nästa år, fortsätter Jonas.

– Det är ingen tvekan om att i vissa områden, med just lätta jordar, ser vi stora barkborreproblem i år. Bristen på nederbörd, lågt grundvatten i kombination med rejäl hetta gör att granarna stressas. Då slår barkborren till. Vi har en helt klart förhöjd risk för barkborreangrepp över stora områden, säger Stefan Forsberg, på skogsstyrelsen i Örebro.

Stefan menar dock att den än är för tidigt att säga om det blir tre barkborresvärmningar och därmed än större problem nästa år.

– Vi hade en stor svärmning i maj. Sedan har det varit många mindre, ingen riktigt stor svärmning under sommaren. Allt handlar nu om hur hösten blir. Blir det regnigt avtar risken. Granarna repar sig. Men det går rätt sakta och krävs mycket regn.

När trädet dött är angreppet redan avslutat sedan länge. Barkborrarna har då hunnit föröka sig och flyga till nästa träd.

– Viktigast är att vara observant, tidigt. När granarna har borrhåll och högar med brunaktigt mjöl nere vid marken, intill trädet, är angreppet i full gång. Redan där är det försent att rädda trädet. Det går att söka upp och plocka ut enstaka, angripna träd. Men det är tidskrävande och inte alltid lätt.

Tiden är en viktig faktor. Ju tidigare ett angripet träd tas ut ur skogen, desto bättre skyddar man övrig skog.

– Viktigast är att ha koll och söka hjälp som man ser ett angrepp. Många upptäcker döda träd under hösten. Hade man agerat tidigare hade man då kunnat bromsa värre skador året efter. I år har vi haft ytterligare problem. Torkan har ju gjort att brandrisken varit så stor att det inte gått att hugga.

Ett sätt att undvika stressade träd och barkborrar är rätt träd på rätt mark.

– Ja, inte sällan kommer ju angreppen på gran som växer där det kanske hade varit bättre med tall. Även om inte det är hela förklaringen, fortsätter Stefan.

– Vi hugger nu ner hela bestånd i förtid där vi hittar angripna granar. Det är för att undvika onda cirklar. Tar vi mindre ytor, plockhugger, öppnar vi upp nya kantzoner och gör skogen än mer känslig för angrepp. Då får vi nya problem kommande år, säger Jonas Pettersson.

Tidsaspekten är viktig. Ju fortare virket, med barkborrar i, kommer bort från skogen, desto bättre. Brevens Bruk har därför sökt och fått dispens för att hugga innan de sex veckor som normalt ska gå mellan avverkninganmälan och avverkning.

Små angrepp av barkborre klarar en frisk gran. Då bildar den kåda och dränker angriparna. Men barkborrarna har under årtusenden förfinat sin teknik och angriper i stor skala, med kanske 8000 kompisar. Det klarar ofta inte träden om de är lite stressade av torka.

Annons: