Jennies hereford-kor bor i skogen utan ligghall

Jennie Preiholts herefordkor går ute året runt, utan ligghall, eller strö. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Att ha dikor ute på vintern är inget ovanligt. Men då finns det alltid något slags ligghall. Jennie Preiholt deltar i ettKontrollprogram för utegångsdjur, utan ligghall.– Det har egentligen inte varit några problem, allt handlar om terrängens förutsättningar och ett annat sätt att arbeta, menar Jennie.

Annons:

Jennies besättning härstammar från hennes föräldrars mjölkbesättning. Hon har sedan successivt korsat in Polled Hereford. Nu är det inte längre så mycket mjölkras kvar i flocken, menar hon.– Jag har femton kor som kalvar, ungefär 40 djur totalt. Målet är 25 kalvande. Det är ungefär vad jag klarar med min mark ett normalår, om jag tar en vallskörd om året.

Djuren betar flera hagar. Kännetecknande är att de alla innefattar skog.

– Det är ungefär tio hektar skog totalt som är stängd. Bäst fungerar det med rätt tät granskog. Då utgör skogen skydd mot både regn, blötsnö och vind. Jennies hagar är godkända enligt kontrollprogrammet helt utan några uppbyggda regn- eller vindskydd.

– Korna trivs givetvis bäst där det är öppet och finns gott om bete. Men de går in i skogen när det är för varmt och givetvis när det är blött och blåser. De betar också där en del på våren.

Jennie utfodrar i skogsbrynen. Gärna där det är lite hårt och stenigt.

– Jag utnyttjar rösen och liknande. Jag använder inga foderhäckar. Det gör att korna gärna rullar ut och ligger i fodret ibland. Nackdelen är lite högre foderåtgång. Däremot använder jag ju inget strö.

Många Jennie pratat med tror korna blir förvildade.

– Om man ser till att ha daglig kontakt, vara bland djuren så är inte det ett problem. Det som kan ställa till det och kräva arbete är när djur behöver behandlas av något skäl, eller märkas om. Jag har inget uppbyggt för det, ingen behandlingsfålla, utan använder rörliga grindar och traktor. Där har vi kanske nästa stora investering.

Kalvarna märks i regel innan de rest sig upp, det fungerar bra.

– Djuren är så pass lugna att det aldrig är ett problem
Jennie slår nog ut fler djur än vid konventionell drift.

– Kor som på något sätt utgör ett besvär i flocken, som exempelvis bråkar vid kalvmärkning slår jag ut. Jag verkar inte heller klövar. De kor som inte sliter klövar naturligt slår jag också ut, liksom om någon får svårt att röra sig. Det har i inte varit något stort problem.

När Jennie har en tjur går den antingen med gruppen för betäckning, eller så tar hon undan tjuren med stutarna i en egen grupp.

– Vi kastrerar alla tjurar. Ett problem är att Kravs regler kräver kastrering inom tre månader. Eftersom vinterkalvningar inte är tillåtna enligt kontrollprogrammets regler  har jag kalvning på försommaren vilket innebär kastrering när det är varmt.

Kontrollprogrammet för utedrift utan ligghall ägs av Sveriges Nötköttpsroducenter. Kontrollbesöken, administrationen, kontakter med myndigheter och  rådgivningen, står Gårds och Djurhälsan för.

– Ett femtiotal besättningar över hela landet finns anslutna. Kontrollprogrammet har funnits i åtta år, berättar Virpi Welling på Gård och Djurhälsan.

Det kostar ungefär 12 000 kronor per år att vara med i kontrollprogrammet med en årlig ansökan.

I kontrollprogramet ingår olika parameterar som kontrolleras noga, vindskydd, markbeskaffenhet, åtgärdsplan för avlusning, ohyra, hullbedömning, renlighetsbedömning, minimi areal per djur, som exempel. Inför varje säsong måste länsstyrelsens djurskyddsinspektörer intyga att det inte finns några djurskyddsanmärkningar på gården.
Gård och Djurhälsan kommer sedan ut på ett årligt kontrollbesök och tittar på djuren.

– Det har gått bra. Kontakten med Gård och Djurhälsan har varit bra. De vet verkligen hur det fungerar och vet hur djuren ser ut när de mår bra. De är ett stöd och jag känner att jag kan höra av mig dit när jag behöver, säger Jennie.

Gården Jennie brukar är föräldragården. Föräldrarna började med kontrollprogrammet redan innan Jennie köpte gården

– Vi anslöt oss tidigt till kontrollprogrammet. Så fort det kom. I början var det tätt mellan besöken här när programmet sjösattes i projektform. Det här är en viktig förutsättning för mig. Det har inte funnits ekonomi i att bygga en ligghall och dessutom  gillar jag  att arbeta med djuren på ett annorlunda sätt och jag  blir glad när jag ser att djuren mår så bra varje dag. Trots att de inte har tillgång till ligghall!

Annons: