Lantmännen: Låga proteinnivåer

Textstorlek:

Även Lantmännen anser att situationen är allvarlig. Men bilden Cathrine Wallin, regionchef för Lantmännen i Mellansverige ger, är inte lika mörk.

Annons:

– Det ser nog lite bättre ut än vi befarat. Vi har nått knappt 70 procent mot det vi hade prognostiserat. Skörden är inte helt över, lite till kommer in. Kanske blev det inte de extremt låga volymer många förväntat sig.

Dock är det mycket stora lokala variationer i skördenivåer.

Ett problem Lantmännen dock såg tidigt var låga proteinhalter i årets höstvete.

– Ja, vid låg skörd brukar det vara tvärt om, men spannmålen har helt enkelt inte kunnat tillgodogöra sig handelsgödseln den här säsongen. Vi tog bort nedklassning avseende protein på kvarnvete och tog bort prisavdrag för låga proteinhalter i sänkte därför nivån för vete ska kunna klassas som kvarnvete från 11 till 10,5.

För de som redan sålt spannmål innan torkan blev ett faktum och inte kan leverera säger lantmännen att man ska använda sin återköpsrätt.

– Vid återköp betalar lantbrukaren en kostnad på 10 öre/kg utöver prisskillnaden mellan avtalspris och marknadspris. Denna kostnad är för att täcka extra frakt- och hanteringskostnad då vi anskaffar varan på annat håll. Denna kostnad på 10 öre/kg har vi tagit bort för att underlätta.

Lantmännen har också beslutat om en extra utdelning och bonus på tå procent all handel medlemmarna gjort med Lantmännen under hela 2018.

Föreningen har också beslutat att sänka räntan på den finansieringstjänst man erbjuder sina medlemmar. Det rör sig om ett krispaket med fler delar som man räknar med kommer kosta cirka 220 miljoner kronor.

– Det är i all fall en liten hjälp i en svår situation. Men det är viktigt för en medlemsägd organisation att stötta sina medlemmar i det här läget.

Cathrine Wallin uppmanar också djurbönder att se över hur mycket grovfoder man har och sedan beställa kraftfoder.

– Priserna kan komma att gå upp. Spannmålspriset stiger pga. dåliga skördar inom EU, Ryssland och Ukraina. Vi har tagit fram nya kraftfoder, där man för mjölkande kor kan sänka grovfodergivan till fem kilo ts om dagen och för växande djur, ner till tre kilo ts. För många kan det bli räddningen den här vintern. Vi ser redan hög efterfrågan.

Men kommer foderråvarorna räcka?

– Det kommer räcka. Det sker redan en omfattande import även på fodersidan. Alla som handlar spannmål, även vi, har redan börjat importera. En ny situation. Vi är ju vana vid stor export.

Lantmännen förmedlar normalt inte grovfoder.

Annons: