Det saknade incitamentet

Textstorlek:

Det saknade incitamentet.

Annons:

I skrivande stund har vi ingen regering i landet,
eller, i alla fall ingen folkvald. Regeringen Löfven sitter kvar som en expeditionsministär. Det kan dock ha ändrat sig när denna tidning kommer ut.

Äganderätten är ett av de områden där behovet av en annan linje än den som regeringen Löfven fört är akut. Under hela mandatperioden har äganderätten varit utsatt för hårda attacker. Bitvis är det snarast frågan om en inställning som hämtat arvet både från löntagarfonder och östländer före murens fall. Skog är något staten kan ta när man känner för det. Att den man tar från får betalt behöver inte vara självklart. En ny linje från myndigheter, där stora områden beläggs med avverkningsförbud på oklara grunder enligt art- och habitatsdirektivet har bara varit ett av inslagen under de gångna fyra åren.

I september kom expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, med ett förslag på hur man ska finansiera statens vilja att omvandla skogsmark till olika former av naturskydd. ESO är en kommitté som ska ta fram underlag för finanspolitiska beslut i Sverige.

Här har man verkligen rotat i lådan för socialistiskt tanke­arv från Marx. ESO vill nämligen att det inrättas en fond där pengar ska hämtas när man exempelvis behöver ersätta skogsägare som inte får bedriva skogsbruk på sin mark för att man hittat exempelvis lavskrikor, eller bombmurklor.

Gissa hur man tänker sig att fonden ska finansieras? Vem som ska betala? Jo, skogsägarna själva. I klartext innebär det att skogsägarna själva ska betala för att få sin skog konfiskerad.

Avgiften till fonden ska läggas på inlevererad virkesvolym till sågverken. Men det står tämligen klart att den avgiften kommer hamna på skogsägarna via priserna på timmer och massaved. Höjda kostnader inom skogsindustrin brukar nämligen göra det.

”Skogsnäringen saknar idag incitament att bidra till att miljömålet nås till så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt.” Står det i ESO-rapporten.

Tja, trots att skogsnäringen ”saknar” incitament har man faktiskt, trots det, genom frivilliga åtgärder lyckats skapa den mångfald, den fantastiska natur, våra skogar i dag utgör. Det finns absolut saker kan förbättras. Ja, det går att göra saker för att skydda den biologiska mångfalden bättre. Men det tycks vara väldigt lätt att glömma att alla natur, alla skog, med några få små undantag i landet, är resultatet av hävdande skogsbruk. Det är ofta privata skogsägare som med sitt arbete, sin vilja och sitt kunnande skapat det de allra flesta i dag kallar natur. I det här numret kan ni längre fram läsa om kolning och kolandets historia. I slutet av 1800-talet, början på 1900-talet hade järnhanteringen i stora delar av Mellansverige slukat nästan all skog. Gigantiska områden var kalavverkade för att mata hundratusentals kolmilor med ved. Sedan dess har skogsindustrin och skogsägarna successivt byggt upp Skogssverige till en situation där både mängden produktionsskog och gammal skog ökar, trots att man saknar incitament.

Annons: