Sture blickar framåt

Sture Karlsson från Falun har styrt Mellanskog under sju år. Nu har han bett styrelsen om att få gå i pension. Foto: Jocke Lagercrantz
Textstorlek:

Nästa år slutar Sture Karlsson Mellanskogs VD, om allt går som han vill.
– Ja, jag har ju bett att få sluta, men sitter kvar till det att en ny VD är rekryterad. Jag fyller 65 i början av 2020 och vill kunna styra mer över min tid och vara med familjen som blivit lite försummad under de här åren, säger han.

Annons:

Sture har tämligen exakt varit anställd i Skogsäagarföreningen Mellanskog i 10 år. De första tre åren var han virkeschef.

Det har varit både motgångar och medgångar under åren.

– Det är klart att bränderna, den i Sala 2014 och nu, i Dalarna och Gästirkand, påverkat mig och hela organisationen. Jag minns att jag och Karin (Karin Perers, Mellanskogs ordförande såg röken över Västerfärnebo när vi närmade oss brandområdet 2014. Vi sa att vi helt måste vända oss mot de medlemmar som drabbats och försöka utgå från deras perspektiv.

Vid årets bränder fanns en beredskap på ett annat sätt. Mycket rutiner kom på plats efter 2014.

– Men väl ute på plats kändes det ändå inte som man var speciellt väl förberedd. Man blir berörd, man far illa av att möta ledsna skogsägare, och jag tror det måste vara så. Det är en normal reaktion. Det är något grundläggande med en skogsbrand. Människans instinkter kommer fram. Man känner fara, att man inte borde vara där, med hela kroppen. Alla inblandade blir starkt berörda, säger Sture Karlsson.

Sture berättar planen är att en första fas i avverkningen, uppröjningen efter årets bränder beräknas vara klar framme i vår.

– Nu prioriterar i att ta hand om timret i en första våg. Det ska sågas i Setras såg i Färila. Det faktum att man inte kan sälja något, vare sig massaved eller restprodukter vid sågningen till massabruken, fördyrar givetvis upparbetningen av brandvirket. Massabruket vill inte ha de sotiga restprodukterna. Eventuell massaved får bli bränsle.

I en andra våg kommer man att avverka de områden med ungskog som brann.

– Där kan vi gå in senare. Tyvärr blir det ju där bara frågan om att få ut virket, det kommer säljas som bränsle.

Sture är en person som ogärna verkar vilja berömma sitt eget arbete. Men det har hänt en del med Mellanskog sedan han blev VD.

– Det är klart att det känns mycket bra att flera av de viktiga mål vi satte upp för sju år sedan blivit uppfyllda. Bland annat skulle vi vända ekonomin och återställa medlemmarnas insatskapital. Nu har vi flera lönsamma år bakom oss. En krona i insatskapital är värd en krona nu. Dessutom har vi också, utöver det, ett skapligt fritt kapital att agera med. En bättre ekonomi gör att vi nu kan agera som en ekonomisk förening, som var tanken. Vi kan leverera medlemsnytta i form av efterlikvid till våra medlemmar, säger han.

Att det går bra gör det också möjligt att rusta föreningen inför framtiden.

– Jo men så är det. Vi har ju utmaningar som vi måste ta tag i, digitalisering är bara en av dem.

För sju år sedan var insatskapitalet rejält naggat i kanten. Mellanskog hade ekonomiska problem.

Det senaste halvårsresultatet visade på en vinst på 31, 2 miljoner. Det är en minskning från förra året. Sommarens avverkningsstopp och den också tämligen besvärliga vintern, med flera månader av blöta innan det frös till, anges som förklaring.

– Det har varit ett vädermässigt rätt utmanande år, menar Sture.

Under sommaren och hösten har Mellanskog justerat priserna flera gånger, uppåt.

– Det är en stark konjunktur ute i världen. Vi har en hög efterfrågan på trävaror. Det sågas mycket. Massabruken och kartongbruken säljer mycket bra. Det är helt rimligt och nödvändigt att skogsägarna får en del av kakan. Men det är klart att vi också, med lite högre pris, vill stimulera till aktivitet i skogen hos våra medlemmar.

Sommarens extrema torka har ställt till det för Skogssverige, Mellanskog är inget undantag.

Vi ligger efter med våra avverkningar. Det kommer bli svårt att ta igen sommarens tapp. Det har flera orsaker. Dels är det ont om maskinresurser. Precis som i många andra branscher råder högtryck. Det skapar personalbrist. Dessutom kräver avverkningarna i brandområdet extra resurser. Men vi kämpar på och sätter in de extra resurser vi kan uppbringa.

När föreningen väl hittar en ny VD och Sture får dra sig tillbaka hem till gården utanför Falun är det familjen som kommer få ta lite tid.

– Det har varit år med mycket arbete, många kvällar, även om det varit roliga år. Jag ska se tiden an och känna efter lite mer tänkte jag. Det är väl ingen tvekan om att det känns som jag ibland försummat familjen, det ska jag försöka ta igen.

Arbetsuppgifter finns också på hemmaplan.

Ja, vi har ju gården hemma, med lite köttdjur. Min hustru har också en gård, med lite skog, i Jämtland, så nog finns att göra avslutar han.

Annons: