Att tillgänglighetsanpassa kan vara en god affär

Textstorlek:

Besöksnäringen blir en allt viktigare verksamhetsgren för landsbygdens företag. Gårdsbutiker, kafeér och olika turistverksmaheter växer upp som svampar ur jorden. Men hur är det med tillgängligheten för funktionshindrade?Besöksmål för funktions­hindrade är den snabbast växande marknaden, mer än två miljoner svenskar är på något sätt funktionshindrade. Det är också en kundgrupp som är lojala och kommer tillbaka.

Annons:

Alla som exempelvis varit ute med någon som är rullstolsbunden, eller kanske bara en äldre människa med rullator, vet att det inte står något vidare till med tillgängligheten i samhället. Olika besöksmål är inget undantag.

”Under projektnamnet Blomstrande och Smakrik besöksnäring” erbjuder länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län rådgivning till landsbygdsföretag med besöksverksmahet. Pengarna kommer bland annat från EU. Bland annat kan man få rådgivning om tillgänglighet och tillgänglighetsanpassning.

En av de som ger rådgivning på just det området är Per-Anders Örn. Vi var med när han föreläste om tillgänglighet för ett antal företagare inom besöksnäringen. Arrangemanget hölls på Ruda gård, utanför Vingåker, där Kim Gustafsson driver bland annat camping och uthyrning av bostadsflottar tillsammans med sin mor, Marie.

– Lagen är tydlig. Bedriver man en öppen verksamhet ska man vara tillgänglighetsanpassad. Men i praktiken så är det sällan så. Lagen säger nämligen att anpassningen ska vara ekonomiskt rimlig för företagaren Men bygger man nytt kostar det mindre att tillgänglihetsanpassa, då bör man göra det, menade Per-Anders Örn

Han menade också att man ska se marknaden för funktionshindrade som en potential.

– Ja, definitivt Det är ju dumt att exkludera en växande marknad. Två miljoner svenskar är funktionshidrade, mer än 80 miljoner i EU är det. Marknaden bara i Sverige är värd 800 miljoner.

När någon i auditoriet ifrågasätter om det verkligen är så många funktionhindrade svar Per-Anders så här:

– Alla funktionshinder syns inte. Dessutom är det ju så att helt vanliga äldre ofta blir funktionshindrade på något sätt. Får svårt att gå, hamnar i rullstol exempelvis. En naturlig följd av att vi blir allt äldre.

Att helt tillgänglighetsanpassa för alla funktionshinder är kanske inte så lätt exempelvis på ett lantbruk.

– Att allergisanera en gård med djur är kanske inte så realistiskt. Men det går att göra en hel. Att tänka anpassning för rörelsehindrade när man bygger ut är naturligt.

Att anpassa information är ett annat stort område. det handlar dels om att beskriva vilka anpassningar som finns på er gård, om man exempelvis kan besöka er med rullstol, om det finns handikapptoalett exempelvis. Men det handlar också om att ha lättfattlig information, gärna även för de som inte ser och kanske har svårt med skriven information.

– Människor med funktionshinder är ofta vana att de inte kan besöka saker. Det gör att de gärna återkommer till besöksmål där det fungerar, säger Per -Anders Örn

– När vi byggde vår camping och våra bostadsflottar var det naturligt att ha med det här tänket, även om det givetvis finns massor att göra, menar Kim Gustafsson

– Vi märker att för den här målgruppen är det ofta rätt små saker som betyder mycket. Att få komma ut, vara med, sitta vid sjön, känna dofter kan räcka. Vi hade en familj med en rörelsehindrad äldre kvinna som bodde i en av våra stugor. Hon bodde i en trång lägenhet, utan handikappanpassad toalett. När vi frågade vad som hade varit bäst sa hon att det hade varit att kunna gå på en riktig toalett, ensam, då blir man både ledsen och känner stor drivkraft och inspiration, berättar Kim.

Fakta:

Via Blomstrande och Smakrik besöksnäring-projektet kan man alltså anlita bland annat Per-Anders Örn för rådgivning
Pojektet erbjuder rådgivning inom följande sju områden
Trädgårdsvård – Att bevara och utveckla en historisk trädgård
Trädgårdsdesign – Med trädgården som skyltfönster
Matlagning – Höj matupplevelsen
Marknadsföring på webben och i sociala medier
Att bygga försäljningen kring en historia – Storytelling
Sälj mer i din gårdsbutik
Tillgänglig besöksverksamhet
Man betalar 30 procent av kostnaden för rådgivningen. Prata med Länsstyrelsen.
Annons: