Samordning mot svinen

Textstorlek:

I Viby, söder om Örebro ska man, första december, för andra året jaga vildsvin på ett speciellt, organiserat sätt. Tanken är att vid ett tillfälle, jaga samordnat över flera jaktlag och jaktmarker och samtidigt, inför jakten, samordna åtling, med kameraövervakning. Initiativet kommer från LRF, jägarna har hakat på.

Annons:

– Förra året jagade vi på mer än 1500 hektar, totalt 15 jaktlag i ett sammanhängande område Vid Viby. Som mest var det 15 hundar och mer än 50 personer igång ute i skogen. I år blir det troligen några till och ett ännu större område, berättar Henrik Widlund.

Datumet för den stora jakten är satt till 1 december. Då har man söndagen på sig för eftersök om det skulle behövas. Målet är dels avskjutning, men också att skapa en störning för vildsvinen och skapa en bild av stammen.

Henrik är inte själv aktiv jägare i området, men kallades redan förra året in vid jakten.

– Det har att göra med att jag under flera år var ansvarig för Jägareförbundets verksamhet vid Skogaholm, där har vi jagat på ett liknande sätt, med flera markägare och jaktlag. Jag tror att samordning av både utfodring och jakt är nyckeln för att få ordning på vildsvinsjakten och hjälpligt freda jordbruket från stora problem i de områden där det finns gott om vildsvin.

Henrik hävdar att samordningen behövs eftersom vildsvinsjakt är svårt och skiljer sig från alla annan jakt egentligen. Vildsvin trycker ju i svårast tänkbara terräng, där det är tätt och ofta blött. När man väl får djuren att springa går det ofta mycket fort.

– Ja, antingen jagar man ju själv vid en åtel, eller med hund.

– Det var som sagt LRF lokalt som från början var initiativtagare Det är bra. Både markägare och jägare måste samverka i det här. Det går till så att vi kallar till ett första planeringsmöte mellan jaktledarna under hösten.

Sedan på jaktdagen, första december samlas jaktledarna för ett nytt möte på morgonen.

– Samtidigt håller jaktlagen på att placera ut skyttar och hundförare i sina respektive områden. Sedan vid ett förutbestämt klockslag drar vi igång. Givetvis är säkerheten oerhört viktig. Ingen får skjuta åt något improviserat håll. Blir det en skadskjutning kör vi eftersök först när jakten blåsts av tre timmar senare.

– Erfarenheterna från en sådan här jakt är kanske inte att man skjuter våldsamt många vildsvin. Men vi orsakar en rejäl störning och får en bild av hur det ser ut i området. Jag kan garantera att det i mer än en månad kommer vara mindre vildsvin i området.

Henrik menar att jakten också ska föregås av ett par veckor av styrande utfodring.

– Det finns ett antal åtelplatser i området där man normalt utfodrar sparsamt med spannmål. Vi ser gärna att man, några veckor innan jakten, även lägger ut potatis ett par gånger i veckan inför jakten, så vildsvinen gärna uppehåller sig vid åtelplatserna.

Tanken är nämligen också att man, inför jakten, ska ha en samordnad åtling, inventering, helst med åtelkameror, vid varje åtel.

– Vi vill ha så många igång så många åtelkameror som möjligt samma natt. Alternativt att någon sitter vid åteln och observerar själv den natten.

Tanken är helt enkelt att man ska få en bild av hur det ser ut i området, hur många svingrupper det finns, hur stora de är.

– Bara genom att ha kameror ute samma natt, eller observera, kan vi göra det. Annars är ju risken att samma djur blir fotograferade på flera ställen. Vildsvin kan röra sig över stora områden.

Det är numera tillåtet att sätta upp och använda åtelkameror utan att söka tillstånd.

– Det har dessutom blivit billigare med kameror

Henrik poängterar att det är viktigt att även markägarna hjälper till, även om de inte jagar.

– Åtlingen, den styrande utfodringen, är ju en kostnad. Kanske kan man bidra med potatis, eller spannmål, om man har.

Annons: