Träna hunden i svinhägn

Textstorlek:

Mitt i Tiveden har Paul Särnholm och hans kompanjon, Tobias Persson hägnat sju hektar skog för ett speciellt syfte. Det är Örebro läns första hägn för vildsvin i syfte att träna vildsvinshundar.
– Hit ska man komma och träna, och prova jaktmognaden hos sin hund, berättar Paul.

Annons:

Att det blir allt fler vildsvin har inte undgått någon på landsbygden. Jakten sker ofta nattetid vid åtlar, vilket begränsar möjligheterna, om man inte har möjlighet, eller ork, att vara uppe på nätterna. Ett alternativ, som växer snabbt, är att jaga med hund som ställer, eller driver vildsvinen.

– Jag tror att den här jaktformen kan vara den snabbast växande, intresset är stort, menar Paul Särnholm.

– Vi har precis öppnat, till året säsong. Vi har redan gott om besökare som kommit med sina hundar. Vi tror att vi satsade i rätt tid.

Jakten kräver en del av hunden.

– Ja, en bra vildsvinshund ska ju både vara tuff och försiktg, gå nära, men ändå inte för nära, eftersom vildsvinen kan skada och döda hunden. Vilka raser man jagar med varierar mycket. Det är både vanliga älghundar och olika blandraser.

Skogen Paul och Tobias hägnat in finns på Pauls föräldragård.

– Det är egentligen tre olika hägn. Det bor två vildsvin i vart och ett av dem.

Det är lagom. Vi har sedan installerat helautomatiskt utfodring och eluppvärmda vattenkoppar, med frostfri vattenledning.

Det finns ett skäl till varför Paul och Tobias satsat på det. Tanken är att ha så absolut liten kontakt med grisarna, så liten närvaro i hägnet som är möjligt mellan jakttillfällena.

– Ja, på många andra håll har vi förstått att man har problem med att grisarna blir halvtama när man går i hägnet och utfodrar var och var annan dag. Vi vill erbjuda jaktträning med vilda grisar. Så nära naturlig miljö som möjligt.

Utfodringen sker i automater som är så stora att de kommer räcka flera månader till de två grisarna per avdelning.

De som kommer till hägnet betalar för tiden, men också för att det är med en eller två instruktörer.

– Ja, vi är med ute i hägnet. Vi har stor vana av vildsvinsjakt och vill ha koll på hur både hundar och grisar beter sig och dessutom kunna hjälpa till och ge råd.

Det är sex stycken grisar som bor i hägnet, sex galtar.

– Tanken är inte alls att det ska ske uppfödning här. Det är ett rent träningshägn. VI har tre avdelningar för lite olika terräng, lite olika metoder. Vi har valt terrängen, platsen, med omsorg. Det finns både tät granskog, sotrskog, hygge, kärrmark samt lite glesare skog. Allt för att täcka in de flesta situationer man kan stöta på med sin hund när man jagar ute i det fria. En av dem är helt avsedd för nybörjarhundar, mark som till stor del består av gammal kolbotten.

När Paul och Tobias byggde hägnet fick man, mot slutet, innan säcken så att säga slöts, se till att jaga av området med hundar så att inga djur blev kvar innan det blev stängt.

– Sedan ska det herlst inte varken komma ut eller in grisar. Vi har enligt de regler vi följer, eltrådar både på in och utsidan. Vi tror det finns en viss risk att grisar försöker ta sig in när man vet att det utfodras i hägnen.

Det kostar 900 kronor per tillfälle att jaga med sin hund. Det finns även ett slags klippkort där man kan spara några kronor. Kommer det större grupper kan Paul och Tobias både ordna fram mat och boende.

Intill vägen, vid ingången till ett av hägnen har man byggt ett vindskydd, med eldstad, där man kan sitta ner och prata före och efter jakterna.

Annons: