Fakta Kartongmaskin 2 Stora Enso Fors

Textstorlek:
Annons:

Start: 1961

Längd: 125 meter

Bredd: 3,72 meter

Hastighet: 450 meter/minut

Färdig tambur: 16 ton

Längd på tambur: 7,5 kilometer

Ytviktsområde: 180-400 gram/kvadratmeter

Årskapacitet: 150 000 ton

Annons: