Ny stor virkesterminal i Kjula

Nyheter För att kunna öka rörligheten på massaved och hitta nya köpare, på längre avstånd, satsar nu Mellanskog på en ny virkesterminai Kjula, intill Eskilstuna flygplats. – Vi vill enklare och billigare kunna transportera bort massaved från Mellansverige, säger Niklas Fogdestam på Mellanskog. LÄS MER

Nordens största ulltvätt

Nyheter Trots att det årligen produceras mängder med ull importeras den ull som används ofta från exmepelvis Nya Zeeland. Allt medan Svenska fårbönder ofta slänger ullen. Det finns spinnerier som tar emot ull, men i liten skala och bara av vissa raser. På Gotland finns sedan ett år ett ulltvätteri med målet att ingen ull ska slängas. LÄS MER

Det behöver födas fler nordsvenska fölungar

Nyheter De nordsvenska hästen, är hotad på lång sikt. Avelsmaterialet är i minsta laget och det föds för få föl.  – Det finns en efterfrågan på nordsvenskar, en inkörd häst går alltid att sälja, problemet är att det betäcks för lite ston, föds för lite föl, säger Towa Wallbom, ordförande för Föreningen Nordsvenska hästen i Örebro län. LÄS MER

Det handlar om vattnet

Ledare Jodå, det har regnat en del i augusti och september.  Men vi som bor på landsbygden vet att det fortfarande saknas massor med vatten, speciellt i Mellansverige. Efter de två torraste åren på... LÄS MER

Äntligen! Det tog 20 år

Debatt Äntligen har det vänt! Det tog drygt 20 år efter svenska inträdet i EU innan gris- och nötbönderna äntligen får betalt för de mervärden som skapats. Mervärden som låg antibiotikaförbrukn... LÄS MER

Grovfoderbrist hotar

Nyheter Det har varit rejält torrt i Mellansverige. Grundvattennivåerna är nere på bottenrekord på många håll. Det har gjort att vallarna vuxit riktigt på dåligt. Risken är stor att det nu blir grovfoderbrist på många gårdar. Det riktigt allvarliga är att man heller inte har foder över från förra året att tillgå. LÄS MER

Agne vet hur man drar gränsen

Nyheter Som för så många var det ett konkret behov som gjorde att Agne Larsson började fila på en innovation. När han råkade  röja en rågång på fel ställe upptäckte han att de digitala kartornas gränser inte alltid stämde med verkligheten. Nu driver han företaget Qorientaiton, med digital gränsdragning som specialitet. LÄS MER

När vägen ska snyggas till kommer Svedalan fram

Maskiner | Nyheter Skogs- och jordbruksmaskiner blir allt mer påkostade och avancerade. Men det finns också en annan kategori – slitvargarna – som bara går och går. Under rubriken ”Trotjänaren” letar vi upp veteraner i arbete, fjärran från puts och utställningsskick LÄS MER

Kristna bönder vill lyfta bondens livsviktiga yrke

Nyheter – Vi är en uppmuntringsrörelse. Vi vill inspirera och stärka bönderna i deras vardagsarbete. Det säger Per-Anders Andersson, framträdande personlighet i nätverket "Kristna bönder". LÄS MER

Timmer från egen skog för att rädda gamla hus

Nyheter Bilyxor, sneda lador och byggnadsråd var ingredienser under en kväll för Mellanskogs kvinnliga nätverk i södra Hälsingland. Virke från den egna skogen kan användas för att renovera gårdens fastigheter. LÄS MER