Annons:
Annons:

Ingengörerna som blev sågare

Nyheter På skogsmaskindagarna i Karslskoga kunde man se det mesta inom både småskaligt och storskaligt skogsbruk. Ett flertal tillverkare av småsågverk visade upp sig. En av dem, Ecosågen, tillverkas sedan 2015 i Ekeby, i Kumla kommun. LÄS MER

Mikroplaster når även åkrarna

Nyheter I haven runt om i världen finns stora mängder plastavfall. Mikroplasten består av finfördelade plastrester som nu också via kommunalt avloppsslam kan föras vidare till åkrarna. – Nu vill vi gå vidare med fältstudier för att se hur åkermarken påverkas i framtiden, säger forskaren Martyn Futter. LÄS MER

Spannmålen torkar bort

Nyheter Att det är oerhört torrt i skog och mark har inte undgått någon. Oron växer nu bland jordbrukarnna i Svea Jord & Skogs område. Några större regnmängder verkar inte heller vara inom räckhåll. – När det gäller vårgrödorna ser det betydligt värre ut än i fjol, trots att grundvattenståndet var lägre då, menar Per Willén, spannmålsodlare och ordförande för LRF i Örebro län Fortsätter det hotar än värre grovfoderbrist än i vintras. LÄS MER

Det grönskar på Färna

Nyheter | Reportage På Färnas gamla bruksåkrar har vinbärsbuskarna precis kommit i blom och rabarbern växer så det knakar. Bikuporna med arbetsamma pollinerare har fullt upp och så även Johan Matsanders som sedan 2014 driver Färna Odlingar. LÄS MER

Det viktiga skogsbrynet

Nyheter Övergången mellan skog och åker kan se olika ut. Tät granskog till åkerkanten eller ett anpassat varierat skogsbryn. Ökad mångfald och gynnsammare odlingsförutsättningar följer med ett välskött skogsbryn. LÄS MER

Ingen licensjakt på varg i vinter

Nyheter Det blir ingen vargjakt i vinter. Naturvårdsverket som beslutar om licensjakt på varg menar att vargstammen blivit för liten. Inventeringar pekar på lite färre föryngringar än tidigare år. Svenska jägareförbundet är kritiska och menar att beslutet skulle kunna innebära mer illegal jakt. LÄS MER

Sällskapet har fått en ny försöks-traktor

Nyheter Hushållningssällskapet, eller HS-konsult, som det numera heter, har skaffat en ny traktor till sin försöksverksamhet i Säbylund utanför Kumla. Personalen får nog sägas ha hushållat bra med den gamla traktorn. Sist man bytte var nämligen 1986, för 32 år sedan. LÄS MER

”Både växtodling och djurhållning påverkas”

Nyheter En utveckling mot ett mildare klimat kan innebära ökade risker för mögeltillväxt och mykotoxiner. I framtiden kommer det att ställas högre krav på lagring och kunskap om riskerna.Det konstaterades vid ett seminarium arrangerat av Kungliga Skogs och Lantbruksakademien. LÄS MER

Ensilering för kråkorna

Nyheter Upp till en femtedel av det inlagda ensilaget kan förloras på grund av läckage, dålig packning och värme. Långsammare inläggning och en extra packningstraktor kan löna sig. LÄS MER

”Vildsvinet är fantastiskt”

Nyheter Vrena viltslakteri i Sörmland är en av få vilthanteringsanläggningar som köper vildsvin, även av privata jägare.– Vildsvin är en mycket bra kött. Allt handlar om hur det förädlas, styckas och säljs. För oss utgör vildsvinet ungefär 40 procent, säger Christer Olofsson. LÄS MER