Annons:
Annons:

Biogas i omvandling

Nyheter ​Sedan ett drygt år är det Finska Gasum som äger biogasfabriken strax söder om Örebro. Från att ha haft en inriktning där man i stort sett enbart använde vallgrödor, majs och spannmål för att producera biogas använder man i dag till övervägande del restprodukter. LÄS MER

De gör sitt eget bränsle

Nyheter Biogasen står redan för den största inhemska produktion sett i levererad energi bland biobränslena. Bara en liten del av all gödsel i som produceras i Sverige rötas dock till biogas, det finns en stor potential. För många mindre, gårdsnära anläggningar är haken att billigt uppgradera gasen till fordonsgas. På Sötåsens naturbruksgymnasium, Töreboda, finns en försöksanläggning, där man renar, uppgraderar gas med träaska. LÄS MER

Skogen har klarat många politiska stormar

Debatt Träden som nu är mogna att avverkas har ridit ut många stormar. Oväder av värsta sort. Kastvindar i skogspolitiken. Men helt i strid med grundlagens portal om äganderätt, hindras fler och fl... LÄS MER

Tyst vår med allt färre surrande humlor och bin

Nyheter | Reportage Det är lite tystare i luften på våren och sommaren. Det beror på att det finns allt färre insekter, inte minst de vilda pollinerarna, humlor och bin, har blivit färre. LÄS MER

Åtgärder för pollinering kan ge klirr i kassan

Nyheter Att öka antalet pollinatörer gynnar inte bara mångfalden utan även plånboken för den som bedriver växtodling. Med fler pollinerande insekter kan skörden ökas mellan 5-20 procent för linjesorter, något lägre för hybrider. LÄS MER

Kennet köpte morotsodlarens röda Nuffield

Maskiner | Nyheter Skogs- och jordbruksmaskiner blir allt mer påkostade och avancerade. Men det finns också en annan kategori – slitvargarna – som bara går och går. Under rubriken ”Trotjänaren” letar vi upp veteraner i arbete, fjärran från puts och utställningsskick. LÄS MER

Äntligen har de försenade stöden börjat betalas ut

Nyheter De försenade EU-stöden har varit lite av en följetong. Nu är dock utbetalningar av stöden, som många väntat på ända sedan 2015 igång. Men för vissa stöd, exempelvis miljöersättning för vallodling, dröjer det till tredje kvartalet i år. LRF förbereder nu ett pilotmål mot Jordbruksverket för att bland annat utröna om förseningen, på flera år är förenlig med god myndighetssed. LÄS MER

När är det bäst att plöja

Nyheter Om stubbåkern får ligga orörd över vintern för att vårplöjas minskar fosforläckaget och ger mindre jorderosion. Det framgår av nyligen genomförda försök av norska försök. Vidare konstateras att tidig höstsådd gör att sådden hinner ta upp mer kväve. LÄS MER

Körjournal fann stulen bil

Nyheter I vintras blev Sveaskogs medarbetare Tobias Norrbom av med sin firmabil utanför Laxå. Bilen var försedd med en elektronisk körjournal. Tack vare den kunde han spåra den stulna bilen. Det visade sig att resan slutat på en skogsväg, där tjuvarna kört fast i snön. LÄS MER

Det råder stor brist på grovfoder

Nyheter Det råder höbrist i hela Mellansverige och på sociala medier ses många nödrop från framförallt hästägare som inte har foder till sina djur. Det är fjolårets långa och kalla vår i kombination med torka som gav en mindre första skörd. LÄS MER