Debatt

Varför vill Miljöpartiet försämra för det hållbara skogsbruket?

Debatt För några veckor sedan vann vi, i EU, en avgörande strid om skogen. Det var i omröstningen av EU:s så kallade Förnybardirektiv där mycket stod på spel. På den ena sidan stod vi som vill se e... LÄS MER

Vi vill värna den Svenska skogen

Debatt Den svenska skogen är inte bara historisk viktig för den svenska ekonomin, den är fortfarande en av våra viktigaste och största exportvaror. Sverige är världens tredje största exportör a... LÄS MER

Något skaver i den svenska naturvården

Debatt ”Frågan är om det inte även bör krävas att skogsägaren visar att det verkligen är nödvändigt han avverkar skogen. Har han andra tillgångar han kan sälja för att täcka sitt behov? Är det möjl... LÄS MER

Äntligen! Det tog 20 år

Debatt Äntligen har det vänt! Det tog drygt 20 år efter svenska inträdet i EU innan gris- och nötbönderna äntligen får betalt för de mervärden som skapats. Mervärden som låg antibiotikaförbrukn... LÄS MER

Beslut ska tas nära dem som påverkas

Debatt Jag och det parti jag tillhör vill att man ska kunna bo, jobba, studera och driva företag – var man än bor i Sverige. Här är några meningar som jag tror är viktiga. Beslut ska tas nära dem s... LÄS MER

Skogen störst när kvinnor driver företag

Debatt Skogen är främsta bransch när kvinnor äger och driver företag i Sverige. För många är det okända fakta. Fyra av tio skogsägare i Sverige är kvinnor. Det är 132 000 företagare som är hängivn... LÄS MER

Så vill vi förvalta klövviltet

Debatt Jakt, ett laddat begrepp som i en allt mer urbaniserad värld kan behöva förklaras. Jakten är för många en naturlig del av fritiden och är en mycket gammal tradition på landsbygden. Även o... LÄS MER

Uppochnervända siffror och faktabrist

Debatt Inte allt för sällan ser man i den allmänna debatten påståenden, argument och resonemang som får en att stanna upp, liksom haja till. Påtagligt ofta handlar det då om klimat, natur eller ren... LÄS MER

”Vi måste ha långsiktiga förutsättningar för skogen”

Debatt ”Bokskogen, vår viktigaste råvara, förklarar uttrycket Skånes gröna gruva. Alltjämt utnyttjas och förädlas allting ur boken – utom suset, har någon sagt”. Citatet kommer från kemiföretage... LÄS MER

”Vår svenska skogar står verkligen i korsdraget”

Debatt Några lavskrikor har satt bo i gröna Hälsingeskogar. Lavskrikan är en livskraftig fågelart som breder ut sig över större delen av den norra barrskogsregionen, från oss i Skandinavien och... LÄS MER