Annons:
Annons:
Debatt

”Magin i svensk gammelskog”

Debatt ”Svensk skogsnäring ska vara hållbar och växande. Den privata äganderätten till skogen ska värnas. Markägare ska få rättmätig ekonomisk kompensation vid inskränkningar i ägande- och brukande... LÄS MER

Nu behöver ord övergå till handling

Debatt Drygt två månader har gått sedan riksdagen öppnade för denna mandatperiod. Även om det i skrivande stund inte finns en regering på plats så har riksdagen både konstituerat sig och dragit igå... LÄS MER

Århundraden av brukande kan gå förlorat på 1,5 timme

Debatt Under ett seminarium i Alme­dalen i somras vittnade en skogsägare om hur han och hans familj i hundratals år skött sin skog. Hur de genomlevt två världskrig, hungersnöd och familjetragedier ... LÄS MER

Så stärker vi lantbruket nästa mandatperiod

Debatt Sommarens torka har skapat en förtroendeklyfta mellan politiker och det svenska lantbruket. Bönderna behöver samhällets stöd mer än någonsin men regeringen får inte fram det utlovade ekonomi... LÄS MER

Nya mål om ekologisk produktion

Debatt Sittande regering har återigen infört politiska mål om ekologisk produktion och konsumtion. Med de nya förslagen sänder regeringen 50 miljoner kronor till information och kampanjer. Kan dett... LÄS MER

Skogen har klarat många politiska stormar

Debatt Träden som nu är mogna att avverkas har ridit ut många stormar. Oväder av värsta sort. Kastvindar i skogspolitiken. Men helt i strid med grundlagens portal om äganderätt, hindras fler och fl... LÄS MER

Varför vill Miljöpartiet försämra för det hållbara skogsbruket?

Debatt För några veckor sedan vann vi, i EU, en avgörande strid om skogen. Det var i omröstningen av EU:s så kallade Förnybardirektiv där mycket stod på spel. På den ena sidan stod vi som vill se e... LÄS MER

Vi vill värna den Svenska skogen

Debatt Den svenska skogen är inte bara historisk viktig för den svenska ekonomin, den är fortfarande en av våra viktigaste och största exportvaror. Sverige är världens tredje största exportör a... LÄS MER

Något skaver i den svenska naturvården

Debatt ”Frågan är om det inte även bör krävas att skogsägaren visar att det verkligen är nödvändigt han avverkar skogen. Har han andra tillgångar han kan sälja för att täcka sitt behov? Är det möjl... LÄS MER

Äntligen! Det tog 20 år

Debatt Äntligen har det vänt! Det tog drygt 20 år efter svenska inträdet i EU innan gris- och nötbönderna äntligen får betalt för de mervärden som skapats. Mervärden som låg antibiotikaförbrukn... LÄS MER