Om Tidningen

Välkommen till sveajordskog.se. Det här är den digitala versionen av tidningen Svea Jord & Skog. Här Kan du läsa nyheter och reportage som berör jordbruk och skogsbruk.

Papperstidningen utkommer med sex nummer per år. Vi når totalt 31 200 jordbrukare och skogsägare i Gästrikland, Hälsingland, Stockholms län, Uppsala län, Dalarnas län, Västmanlands län, Sörmlands län samt Örebro län.

Tidningen går också som bilaga till tidningarna Läns-Posten, Gästriklands tidning, Dalabygden, Upplands Nyheter, Sörmlandsbygden och Västmanlands Nyheter, samtliga ingår i Sveagruppen Tidnings AB, Västerås.

Koncernens huvudsäte finns i Västerås. Redaktion i Örebro.