Varför jordbearbeta när man kan så direkt?

Textstorlek:

Att ta sig in på den svenska marknaden för jordbruksmaskiner är inte lätt, särskilt inte bland såmaskiner, där Väderstads dominerar ordentligt. Men det brittiska företaget Claydon gör sedan drygt ett år ett försök med sin direktsåmaskin.

Annons:

Maskinen konstruerades för drygt tio år sedan, från början för majs. Men numera går det att etablera i stort sett vilken gröda som helst med maskinen.

Systemet bygger på det som ibland kallas strip-tillage, bandbearbetning. Maskinen kan så direkt på stubben. Bearbetningen sker alltså inte över hela jordytan, utan bara där det ska sås. Mellan raderna lämnas jorden obearbetad. Det hela är uppbyggt kring ett skärande förskär. Efter det kommer ett gåsfotsskär, bakom vilket såmunstycket är monterat. Både gåsfoten och såmunstycket är försedda med snabbfästen för att det ska gå lätt att byta.

Det djupbearbetande främre skäret har hydraulisk stenutlösning.

Maskinen kan förses med efterharv, eller sladdplanka. Dock inte de efterpackande hjulen vi vant oss vid på många såmaskiner.

Beroende på vad som ska sås, eller vilken bearbetning man vill ska ske, går skären att byta. Det finns exempelvis 80, 180, eller 120 millimeters gåsfot. Det finns också specialutrustning för höstetablering av åkerböna, som då sås djupt, 150 millimeter.

Det går givetvis att så även på lätt kultiverad eller rejält kultiverad jord.

Claydon påvisar många fördelar med systemet. Fukten bevaras i jorden och markpackningen minskar, eftersom jorden mellan raderna lämnas obearbetad. Claydon hävdar att mer fukt bevarad under jorden ger snabbare etablering. Grödan gror inom 48 timmar.

Eftersom man kan så utan jordbearbetning går det snabbt att etablera gröda med maskinen. Claydon menar att man därmed kan vänta till en mer optimal tidpunkt för sådden. Man ska kunna så 50 hektar på en dag med en sexmeters Claydon.

Man hävdar också att den biologiska mångfalden gynnas av att utrymmet mellan raderna lämnas obearbetade.

Sedan våras finns också combi-Claydon, som kan så även handelsgödsel. Gödningen placeras då vid det främre djupbearbetande skäret.

Claydon-maskinen finns i varianter på tre, fyra, sex och åtta meter. Fabriken tillverkar också bland annat fingerharvar för ogräsbearbetning och ringvältar.

Fingerharven är avsett för ogräsharvning före eller efter sådden. Harvar man före sådden handlar det om att jämna till halmen före sådd. Det går att köra 20 kilometer i timmen med harven.

Systemet bygger på en djupbearbetande främre pinne, skär. och en gåsfot bakom vilken sådden sker.

 

 

Annons: