Insekter framtidens boskap

Att äta larver förekommer redan idag men just den här svenska träfjärilslarven signalerar med sin färg att den är giftig och inte lämplig för tallriken.
Textstorlek:

Varifrån skall det extra proteinet komma när jordens befolkning kräver mer mat? I ett land där jordbruksmark läggs ner eller förvandlas till affärsmark är kanske inte problemet så stort men globalt sett börjar forskning och EU att snegla åt insekter på matsedeln.

Annons:

Morgondagens matproducent kanske odlar gräshoppor eller skalbaggslarver.

Framtidens näringsbehov kommer att innebära ett allt effektivare utnyttjande av mark och klimatsmarta livsmedel. I många länder i världen använder man redan idag insekter och larver som en viktig proteinkälla. Åke Lindelöw som är entomolog vid Sveriges Lantbruksuniversitet kan berätta mer om larver som mat.

– Jag fick kontakt med en museiman som studerat insekter som föda i olika länder. Han höll föredrag för medlemmar i entomologiska föreningen och hade också med sig smakprov bestående av tillagade larver av den stora noshornsbaggen. Det var gott men samtidigt en kamp mot kunskapen om vad man egentligen åt.

Just tanken på att äta insekter är minst sagt främmande men forskare flaggar nu för att det kanske är just det vi måste göra i framtiden för att klara proteintillgången och livsmedel till jordens ökande befolkning.

Det är den klimatsmarta maten som forskarna nu tittar på. Proteininnehållet är högra i insekter är exempelvis kött. Dessutom är foderförbrukningen betydligt lägre om man vill odla insekter i jämförelse med exempelvis kött. Det går enligt forskarna åt minst 10 kilo foder för att få fram ett kilo kött. Men väljer man att använda samma mängd foder för insekter får man fram motsvarande 60 kilo insekter.

– Det skiljer även om man ser till olika djurs ätbara delar. En syrsa eller gräshoppa har cirka 20 procent oätliga delar medan samma mäng delar för en ko utgör 45 procent. Dessutom är klimatpåverkan mindre med insekter.

Nyligen beviljade EU ett bidrag till ett holländskt universitet 25 miljoner för forskning med sikte på att få fram mer fakta om insekter som proteinkälla. Dessutom arbetar EU med att andra bestämmelserna så att det skulle vara möjligt att också sälja insekter i butik. Idag är det inte tillåtet att sälja insekter i butik inom EU. Ytterligare ett steg är att undersöka om det

Men steget från proteinteori till konsumtion och svensk odling ligger troligen ett stycke fram i tiden. En rundfråga i bekantskapskretsen av bönder kommer att bli svåra att övertyga om att byta ut grönsaker och kött mot larven eller syrsan på åkerarealen. Och frågan är vad bidragsbestämmelserna säger om den nya odlingen.

Som en kringresande reporter i Afrika för några år sedan kan jag bara intyga att rostade gräshoppor inte alls smakade så illa! Möjligen är det bara en fråga om vilken tradition man är född i och om framtidens proteinbehov kommer att kräva annat på tallriken.

Annons: