Stort intresse för solceller skapar kö i stödsystemet

Intresset för solceller är stort. Många vill lägga solceller på sina uthus.
Textstorlek:

Det talas en hel del om det här med solceller just nu. Intresset för att placera solpaneler för egen elproduktion på exempelvis maskinhallen eller ladugårdstaket är stort. Man kan få bidrag, men utbetalningarna har varit lite svajiga. Det kan ta tid att få stödet.

Annons:

– I det system som nu finns får man 35 procent av investeringskostnaden i investeringsstöd. Enligt vad som sägs får alla som ansöker stödet, både företag och privatpersoner. Men det kan ta tid att få pengarna utbetalda, menar Christian Tapper på företaget Kraftpojkarna i Västerås, som levererar och bygger solcellsanläggningar.

Det är länsstyrelserna som beviljar stödet, medan pengarna betalas ut av Energimyndigheten. Problemet är att de pengar som avsattes inte riktigt räcker till. Detta har man löst genom att pytsa in mer pengar i systemet efter hand.

Det innebär att den som lämnar in en ansökan hamnar i en kö. Man får sitt bidrag, men det kan dröja innan pengarna kommer.

– Jag satte själv solceller på min villa, sökte i november och fick pengarna i februari. Det anses som en mycket snabb behandling. Vårt företag, Kraftpojkarna, byggde en mycket stor solcellsanläggning efter E 18 mellan Västerås och Enköping. Den invigdes i januari. Vår ansökan för den anläggningen lämnade vi för över ett år sedan, men fortfarande väntar vi på att stödet ska betalas ut. Fast vi har gott hopp. Vi lär ligga på plats sju i kön.

– Man har avsatt någonstans mellan 50 och 70 miljoner. Det räcker inte med det intresse vi ser nu. Det är många som vill bygga och många som ansöker.

Bidraget ligger som sagt på 35 procent av investeringskostnaden för solcellsanläggningen. Det finns dock ett tak, 1,2 miljoner kronor. Det är alltså det högsta bidrag som betalas ut för en anläggning.

– Stödnivån var betydligt högre tidigare, 65 procent av investeringskostnaden. Men å andra sidan har kostnaderna för solceller och omriktare minskat rejält under de senaste åren. Vi ser en halvering på fyra år.

Christian anser att man inte heller ska stirra sig blind på bidraget.

– Nej, det är givetvis mycket bra att få bidrag när man investerar. Men vi hävdar att en solcellsinvestering betalar sig även utan investeringsstöd. Vi brukar säga att de anläggningar vi levererar betalar sig på 11-12 år utan stödet. Med stödet blir återbetalningstiden betydligt kortare.

Intresset för att bygga solceller är stort, inte minst bland jordbrukare.

– Ofta har man en hög elförbrukning och gott om tak att bygga på.

För de som vill bygga solenergi för några år sedan var det solvärme som gällde. Ofta var detta inte något alternativ på exempelvis logar eller ladugårdar, som ju ofta ligger en bit från gårdens värmeanläggning. Dessutom är avskrivningstiden på sådan installationer längre.

– Det stämmer. Dessutom är det oftast betydligt enklare att installera solceller. Elledningar med tillräcklig kapacitet finns ju i de flesta fall redan nedgrävda och dragna i husen. Det man installerar, förutom själva solfångaren, är en så kallad omriktare, växelriktare, som gör om likströmmen från solcellerna till växelström, som passar på elnätet.

Det som möjligen kan ställa till det lite är storleken på huvudsäkringen.

– Har man hög förbrukning på gården utgör sällan det något problem

Skall man bygga solceller bör man tänka på att inte bygga för stort.

– Ser man till effekten på anläggningen bör man investera i maximalt i 90-95 procent av den energiförbrukning man har. Annars riskerar man att bli nettoproducent av el, det vill säga att man levererar mer el än man förbrukar totalt sett. Då kommer man att belastas med mer skatter och avgifter för gröna energicertifikat; man blir en elleverantör.

Systemet fungerar dock så att man får leverera el ut på nätet under perioder på året när solcellerna producerar ett överskott. Det är när mängden levererad el överskrider den man förbrukar som det blir frågan om annan beskattning, avgifter.

Tidigare, vid inkoppling av exempelvis mindre vindkraftverk och vattenkraftverk, har ofta elbolagen både tagit bra betalt och haft ett byråkratiskt besvärligt förfarande för att få ansluta till nätet.

– Vi har nästan inte några sådana problem längre. Solceller är enklare att ansluta till nätet, hävdar Christian.

 

Annons: