Hästnäringen i skymundan

Textstorlek:

Sverige är nuförtiden en hästnation, men hästnäringen hamnar ofta lite i skymundan när de gröna näringarna diskuteras. Detta vill Erica Lindberg, chef för LRF Häst, ändra på.

Annons:
LRF Häst grundades i januari 2014 och har för närvarande 10 medlemsorganisationer. Här återfinns organisationer för både ridsporten, travet och brukshästar tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Organisationens syfte är att lyfta fram hästnäringen i debatten och att skapa bättre förutsättningar för företagen. Organisationens ansvariga Erica Lindberg menar att hästen har en betydelsefull funktion i dagens svenska samhälle.
– Hästnäringen har en viktig roll att fylla såväl som en del av svenskt lantbruksföretagande liksom som en viktig brygga mellan stad och land, exempelvis för de som använder hästen för rekreation.
Hon tror också att det finns stor framtidspotential i hästnäringen.
-– Hästen som djurslag är viktig ur både ett ekonomiskt, landskapsvårdande, socialt och hälsomässigt perspektiv. Vår bedömning är att det finns potential för svensk hästnäring både inom uppfödningen och inom tjänstekopplade verksamheter, där hästen är en viktig faktor för upplevelsebaserade verksamheter.
Idén till organisationens grundande springer ur ett behov att förbättra förutsättningarna för svenska hästföretagare, så att näringens lönsamhet och konkurrenskraft står sig bättre. Lindberg menar att det finns mycket som kunde förbättras politiskt på denna front.
– Utan att rangordna eller utveckla frågan i detalj, så har vi ett antal regelverk som försvårar för våra hästföretagare eftersom vi inte likställs med andra animalieproducenter i vissa lägen.
Som en reaktion på detta vill nu LRF Häst föra upp hästnäringens förutsättningar på den politiska agendan.
– Vi strävar efter att positionera hästen i jordbrukspolitiken. Vi vill bland annat att hästföretagaren ska ha samma förutsättningar som andra animalieproducenter när det gäller möjligheter till ersättning för sitt arbete med bland annat landskapsvård, säger Lindberg.
Att försöka få till stånd politiska förändringar är högprioriterat. I syfte att göra hästbranschen mer juridiskt likställd med övriga företag inom de gröna näringarna så har man bland annat engagerat sig i frågor kring att göra hästen till stödgrundande enhet i det som tidigare kallades LFA-programmet, Less Favoured Areas, numera kompensationsstödet. Vidare har de agerat mot den nya regeln om gårdsstödet där många lantbrukare med hästverksamhet riskerade att bli av med sitt gårdsstöd. Under våren lyckades de påverka så att ett undantag infördes, vilket möjliggjorde gårdsstöd även fortsättningsvis för många lantbruksföretag med hästverksamhet på gården.
För att arbetet ska göra verklig skillnad i företagarnas vardag krävs dock en regelbunden dialog med beslutsfattare och myndigheter, bland annat i syfte att sprida kunskap om branschen. Det är genom myndigheterna som besluten verkställs och med vilka företagarna har kontakt med staten och kommunerna. LRF Häst har därför gjort ansträngningar även på detta område.
– Vi har bland annat nyligen, tillsammans med flera av våra samarbetspartners i andra hästorganisationer, anordnat en utbildningsdag i hästkunskap för Skatteverkets handläggare, en bra start på en förhoppningsvis återkommande dialog för att sprida kunskap om de förutsättningar hästföretagare har för att driva sin verksamhet, säger Lindberg.
Om LRF Häst
LRF Häst består av organisationerna LRF, Hästnäringens nationella stiftelse (HNS), Svensk Travsport (ST), Svenska Ridsportförbundet (SvRF), Svenska Hästavelsförbundet (SH), Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Svenska Islandshästförbundet (SIF), Western Riders Association of Sweden (WRAS), Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté (BRUNTE) och Ridskolornas Riksorganisation (RRO).
Tony Gunnarsson
Annons: