Fakta om försöket

Textstorlek:
Annons:
Djurtätheten i försöket var 72 djur per hektar.
Flera fållor, som man roterade djuren emellan, en gång i månaden användes
Vindskyddet flyttades dock inte.
Systemet kostade 1500 kronor mindre per djur jämfört med att använda konventionell ligghall.
Förlusterna av växtnäring var cirka 9 kg kväve och 1,4 kg fosfor över en vinter. Mer än normalt läckage från åkermark.
Annons: