Vi ber om ursäkt

Textstorlek:

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. I Svea Jord & Skog nummer 2, som kom ut i mitten av april, publicerade vi en artikel som handlar om jordbearbetningsmetoder, att plogen fortfarande håller ställningarna som vårt främsta jordbearbetningsredskap. Artikeln innehåller en intervju med Johan Arvidsson, professor på SLU. En av landets främsta experter på jordbearbetning. Intervjun gjordes för mer än ett år sedan. Arvidsson avled dock tragiskt i augusti 2015, vilket inte skribenten nämner. 

Annons:

Johan Arvidsson var en av landets främsta experter på just jordbearbetning. Han var omtyckt, inte minst för sin förmåga att utgöra en brygga mellan forskning och praktik. Han forskade en hel del på exempelvis markpackning och lyckade också tydliggöra vad den innebär för växtodlingen.

På grund av flera olyckliga omständigheter formulerades inte intervjun om. Läser man artikeln får man intrycket att Arvidson uttalat sig i nutid. I själva verket rörde det sig alltså om en opublicerad intervju som borde formulerats om.
Vi ber om ursäkt för det eventuella obehag artikeln inneburit och hoppas ändå att vi bidragit till att föra vidare Johan Arvidsons viktiga rön om jordbearbetning.

 

Annons: