Hårlösa älgar förbryllar

I ett rätt begränsat område kring Hjortkvarn, Boo och Breven har man på kort tid avlivat flera älgar, som tappat mycket hår, haft svårt att röra sig och varit mycket avmagrade. Jägare och markägare i området oroar sig nu över vad det är som drabbar älgarna i området.

– Här började det med att en boende en bit bort observerade en nästan hårlös älg som hade svårt att röra sig. Jag lyckades spåra den och beslutade mig snabbt för att avliva den, då den var dålig, berättar Leif Granlöf, jägare, bosatt mellan Hjortkvarn och Haddebo. Han är eftersöksjägare och får även avliva sjukt vilt av djurskyddsskäl om det behövs.

Leif har skickat in hudprov och ett öra till SVA, statens veterinärmedicinska anstalt.

– Sedan visade det sig att ett annat jaktlag, precis i närheten, vid Glottra, skjutit två älgar som också var i dåligt skick. Samma där. Förändrat rörelsemönster, stort håravfall och avmagrade. Dessa älgar hade sökt sig fram till en utfodringsplats.

På Brevens bruk en stor markägare bara ett par mil öster om Glottra och Hjortkvarn har man skjutit av tre älgar med samma symptom. Djur som var i rätt dåligt skick.

– Vi var lite avvaktande först, det finns ju inga riktiga riktlinjer hur man ska agera. Men sedan var vi tvungna av djurskyddsskäl, de här djuren lider. Vi har observerat flera älgar med de här symptomen, men där det inte gått lika långt. Noterbart är att det verkar gå rätt fort. Två av de djur vi skjutit var kor, som hade kalvar. Det innebär att de kalvade i våras. Älgkor som mår dåligt får sällan kalvar utan kastar ofta kalven innan den är färdigutvecklad. De här symptomen har kommit efter kalvningen, säger Jonas Pettersson, skogvaktare på Brevens bruk.

– Sammantaget innebär det här att vi är uppe i sex avlivade älgar. Jägare och folk som rör sig i skogen har dessutom observerat fler sjuka djur i ett relativt begränsat område. Det är en rätt stor andel av den totala älgstammen i området. Jag tycker det här är allvarligt, inflikar Leif Granlöf.

Hårlösa älgar har påträffats under ett antal år. Det verkar egentligen som forskningen inte helt säkert kan säga vad det handlar om. Man tror håravfallet beror på angrepp hjortlusfluga, eller älgfluga som det också kallas.

– Det borde inte räcka som förklaring. Svåra angrep av älgfluga borde kunna försvaga djuren, men knappast göra dem så här dåliga och avmagrade. Att de dessutom verkar ha svårt att röra sig stämmer inte heller i bilden, menar Leif Granlöf.

– Kanske är det så att älgarna försvagas och sedan angrips av något annat, men det är ju bara en spekulation.

Jonas Pettersson från Brevens bruk säger så här:

– Vi hittar mängder med älgflugor, på allt vilt vi fäller. Men det borde inte räcka som förklaring.

Carline Bröjer biträdande statsveterinär på SVA, statens veterinärmedicinska anstalt har forskat på hårlösa älgar.

– Vi har fått in hudprov från skjutna älgar och en hel älg från området. Hårlösa älgar har förekommit i flera år. I de allra flesta fall blir de piggare framåt våren och blir bra igen. Men vi har även sett sådana här svårare fall tidigare bland annat i gränstrakterna mellan Norge och Värmland. Där forskades det en del. Den enda gemensamma nämnare man hittade var just stora angrepp av älgflugor.

Det är samma sak med med de hudprover och den älg SVA fått in från Östra Närke och Västra Sörmland.

– Inga sjukliga förändringar i huden, mer än svåra angrepp av älgflugor. Något enstaka fall där djuret också har haft skabb. Man skulle kunna tänka sig att djuren drabbats av mycket svåra älgflugeangrepp som orsakat håravfallet. Det har gjort djuren svaga. Kanske särskilt kor med kalvar. Sedan har det blivit vinter och sökan efter föda kräver allt mer energi. Det i kombination med stor konkurrens om betet i området kan ha gjort att djuren kommit in i en ond cirkel och snabbt börjat tappa hull, som de inte återhämtat.

Älgstammen i området runt Glottra, Boo, Hjortkvarn och Brevens är kanske inte extremt stor. Däremot finns det extremt mycket dovhjort i området. Dovhjortar konkurrerar med älg om exempelvis, löv, bärris och gräs. Området var också svårt torkdrabbat under sommaren och hösten.

– Älgflugorna angriper ju på hösten. Kanske är det helt enkelt så att de här älgarna som nu magrat av rejält inte klarat av att återhämta sig efter stora angrepp i höstas. Men vi vet inte varför vissa djur drabbas, andra inte. Vi kan heller inte svara på varför inte hjortar och rådjur verkar få samma symptom, säger Caroline Bröjer.

Hon menar att en jägare alltid bör avliva svårt avmagrade djur som mår dåligt.

– Om man stöter på sådana djur är det inget att fundera på. Men om djuren rör sig normalt och har bra hull är chansen stor att de återhämtar sig fint och får tillbaka håret framåt sommaren.