Helena vill sälja lammandelar

Med allt fler avslöjanden om matens ursprung, diskussioner om hög antibiotikaanvändning runt om i världen och Sveriges låga självförsörjningsgrad på livsmedel ökar intresset för närproducerade råvaror. Att köpa in sig på en andel av det som odlas och produceras i närheten är en win-win situation för konsument och producent.

Helena Angelbro utanför Sätrabrunn i Sala har nyligen anslutit sig till föreningen Andelslamm.

– Jag har följt föreningen på Instagram en tid och tycker att det är ett intressant koncept där familjer som vill köpa fint kött får möjlighet att besöka djuren och handla från en gård i närheten.

Helena ser upplägget, där konsumenten köper lammet redan innan det är fött, som ett bra sätt för småbrukare att få en inkomst tidigt på våren då kostnaden för foder och strö  är som störst.

Som småskalig producent innebär föreningen inte bara en möjlighet att nå ut med produkter utan även ett större nätverk med kollegor i samma bransch. Det handlar också om att kunna utöka besättningen och att ta till vara på hela djuret, såväl kött som skinn.

– Under vintern funderade jag mycket på hur jag skulle göra med fåren. Utöka eller bara ha dem för husbehov. Med andelssystemet får jag inte bara avsättning för köttet utan även för skinnet som kunden ges möjlighet att köpa.

Än så länge har bara ett par av Helena Angelbros tackor lammat på gården utanför Sätrabrunn.

– De här kom lite tidigare än beräknat. Det är inte alltid det blir som man planerat, säger Helena med ett leende

Fåren har sällskap av höns och hästar och i en renoverade del av stallet längs med vägen finns Helenas keramikverkstad.

Som medlem i Andelslamm betalar Helena en ingångsavgift samt en årlig avgift för marknadsföring.

– Jag hoppas så klart att fler ska hitta till min gård och att jag får en chans att visa

hur den småskaliga uppfödningen fungerar. Det personliga möte är jätteviktigt och under våren, när förhoppningsvis alla tackor lammat, kommer jag tillsammans med de andra gårdarna i Andelslamm att bjuda in till Öppen gård.