Ny plaståtervinning

Den insamlade ensilageplasten ska nu, med en ny anläggning i Vetlanda, återvinnas i Sverige. Det företaget KRS som kommer förvandla skitig ensilageplast till ungefär 8 000 ton ny plastråvara i form av granulat, per år.

Insamlingen av använd ensilageplast brukar ske mitt i sommaren. Det är bara frågan om ett par dagars mottagning på varje ort. Det brukar innebära ringlande köer i med bönder i traktor som kommer för att lämna sin plast. Insamlingen organiseras av en slags branschförening, Svepretur, som ägs av tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie. Insamlingen drivs utan vinstintresse och betalas av en avgift när man köper ny plast.


KRS, Kretslopp och Recykling i Sverige AB har sedan 2016 uppdraget att ta hand om all den plast som insamlingsorganisationen Svepretur får in. Det rör sig om ungefär 20 000 ton ensilageplast, säckar, odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel.

– Av det vi får in räknar vi med att årligen tillverka ungefär 8 000 ton plastgranulat, alltså ny plastråvara i en ny anläggning i Korsberga, Vetlanda. När den är helt klar kommer vi sysselsätta 15 personer, säger Erik Lagerqvist, medgrundare till KRS.

Det har varit svårt att återvinna ensilageplast. Det har dessutom inte funnits någon anläggning för återvinning i Sverige. Det mesta av plasten som samlats in har därför gått på export bland annat till Tyskland och Polen. Ibland har det varit svårt att hitta någon köpt plasten, då har den lagrats.

Det är det faktum att ensilageplast oftast är skitig och innehåller skräp som varit problemet.

– Det som gjort det här möjligt nu är bland annat betydligt bättre filter avsedda att filtrerar smält plast. Vi kommer också ha en nyutvecklad tvättanläggning där plasten tvättas innan den smälts ner.

– Vinnaren i det här är miljön, klimatet. Vår återvinning innebär mindre transporter och mindre användning av ny, fossil råvara.

Plastgranulatet från den återvunna plasten ska hålla hög kvalitet och vara fullt användbar till det mesta i plastväg.

– Ja, exempelvis ny ensilageplast och plastpåsar kommer vårt plastgranulat fungera utmärkt till.

Tanken är att det hela ska vara igång redan i augusti.

– Det innebär att den plast vi samlar in i sommar ska återvinnas i den nya anläggningen, känns bra att inte behöva exportera, transportera plasten utomlands.

LRF, lantbrukarnas riksförbund går in med pengar i den nya anläggningen. Det gör att de dessutom blir delägare till KRS, med en andel på 10 procent. Staten och EU bidrar också via det så kallade Klimatklivet, för investeringar som ska minska klimatpåverkan.

LRF vill bidra till att minska plastsvinnet och ser klimatvinster i att ha återvinningen i Sverige.

Återvinningsanläggningen ska inte påverka själva insamlingen.

– Om det här går bra kanske dock kostnaden för återvinning på sikt kan sjunka. Då borde det påverka avgiften på plasten, avslutar Erik Lagerqvist.