2019 kommer bli ännu ett svårt barkborreår

Det var ett svårt år för skogen 2018. Torka och värme orsakade allvarliga problem. Det brann en del, men värst skador orsakade granbarkborrarna, som förstörde 3-4 miljoner skogskubikmeter enligt skogsstyrelsens beräkningar. Fällfångster pekar nu på att det blir riktigt stora barkborreangrepp, även i år.

Det förstördes alltså mer skog av granbarkborrar än av de stora skogsbränderna, som ödelade 23 000 hektar. Det brann upp cirka två miljoner skogskubik.

Det är skogsstyrelsen som med hjälp av fällor mäter hur mycket barkborrar som flyger. I april har det fångats betydligt fler barkborrar än vad som varit normalt tidigare. Det är den varma sommaren förra året, då barkborrarna kunde svärma flera gånger och den tidiga, varma och torra våren som gynnat skadeinsekterna.

Skadorna kan bli än värre i år.

– Det har varit en varm och torr vår så här långt, något som gynnar barkborrar. Precis det vi inte behövde. Kanske är detta början på det värsta scenario vi räknat med, där angreppen kan bli sex gånger så stora som förra årets rekordsommar. Vi är oroliga för att vi får de kanske största barkborreangreppen någonsin, säger Gunnar Isacsson, ekolog och Skogsstyrelsens expert på skadeinsekter.

Regnig sommar kan bromsa

– En relativt sval regning sommar kan bromsa angreppen och förhindra en än värre uppförökning Normalt sett angriper barkborrarna först träd som är lite stressade. Det blir de av exempelvis torka, som förra sommaren. Men finns det tillräckligt mycket borrar angriper de alla granar. De styrs av feromoner som de första barkborrarna som borrar sig in i ett träd utsöndrar.

Det är hanarna som angriper trädet först. Granen försöker dränka dem i kåda, men till slut orkar den inte längre. Barkborrarna vinner, hanarna kallar på honorna med ett doftämne. Honorna kryper in till hanens nybyggda parningskammare under barken.

Det brukar bli 2–3 honor per hane innan honorna signalerar till andra att det är fullsatt. De gnager sedan en 10 centimeter lång gång i granens fiberriktning där de lägger ägg. 8–10 veckor efter angreppet lämnar de nya barkborrarna trädet. Granen är då sedan länge dödsdömd.