Bandmaskin nu med åtta hjul

De flesta förknippar skogsmaskinen Terri med de speciella mjuka banden, en liten skogsmaskin som tar sig fram på mossmark. Men sedan en tid går det att få den största modellen, 34C, med mer ordinär hjulboggie. Trots att banden varit Terris signum menar man från Terri att hjulen har fördelar. Vi åkte på maskinvisning i Sonstorp.

Maskinerna som visades var två stycken 34c med hjulboggie, alltså åttahjulsdrift.

– Trots att det här mer ser ut som en vanlig boggie är det här en mer komplicerad konstruktion än våra bandställ, berättar Magnus Hansson, produktionsansvarig.

Själva traktordelen är sig annars lik från både bandgående maskiner. Skördare och skotare har samma framdel. Det innebär en Caterpillarmotor på 55 hästkrafter.

– Fördelen med hjulen är ju flexibiliteten och frigångshöjden. Bandens problem är just frigånghöjden. Det gör att de kommer till korta i stenig miljö, som här.

Den här maskinen, med hjul, har 70 centimeters frigångshöjd.

Som till alla andra hjulmaskiner finns olika typer av band, slirskydd, att sätta på boggierna.

– Med de täta band som sitter på den här skördaren är bärigheten nästan jämförbar med de vanliga Terri-banden.

En Terri skotare lastar ungefär 5 kubikmeter. Knappt hälften av en vanlig skogsmaskin klarar. Tanken är att mindre maskiner ska orsaka mindre körskador, kräva mindre stickvägar och ge en mindre stormkänslig skog när man gallrar. Därmed ska det bli mer kubik i slutavverkningen.

– Det kostar 50 kronor mer per kubikmeter att hugga och köra ut virke med våra maskiner. Den här maskinen är bara 2.05 bred, den med band är bara 1.90. Det innebär små stickvägar, mer träd kvar i skogen efter gallring. Mindre öppna ytor som gör skogen stormkänslig och känslig för barkborrar. risken för skador på trädens rötter minskar också. En maskin som värnar skogen, menar Gunnar Lindblad, försäljningsansvarig.

– De entreprenörer våra maskiner går till arbetar uteslutande åt privata skogsägare. Det är de som efterfrågar skonsammare maskiner. Skogsbolagen vill att det ska bli stort netto, gå fort och generera mycket, dåligt betald massaved.