Ensamt att kämpa för de gröna näringarna

I EU-valrörelsen 2014 blev djurvälfärd och antibiotikaresistens en av de hetaste valfrågorna. Varje toppkandidat med självaktning såg till att fotas med en griskulting, oavsett partitillhörighet. När mandatperioden startade hade fyra partier poster i det för svenskt jord- och skogsbruk så viktiga jordbruksutskottet – Sverigedemokraterna, Miljöpartiet, Liberalerna och Centerpartiet.

Efter fem år finns endast ett parti kvar: Centerpartiet. Vi har levererat för höjt djurskydd i Europa vilket kommer stärka svenska jordbrukets konkurrenskraft och vi har kämpat och levererat för den svenska skogen och sett till att hålla de krafter som vill lägga käppar i hjulet för det svenska hållbara skogsbruket borta.

Under nästa mandatperiod ska en ny jordbruksreform för 2021-2027 beslutas och skogens roll i klimatarbetet kommer diskuteras än mer. Centerpartiet kommer fortsätta att leverera på dess områden men andra svenska partier får gärna engagera sig också i stället för att lämna som de gjort denna mandatperiod.

Dagens jordbrukspolitik är allt för komplicerad och detaljstyrd. Vi vill att man på EU-nivåbestämmer om målsättningarna med politiken medan medlemsstaterna ska ha möjlighet att utforma detaljerna för politiken och de olika stöd som kan finnas. Konkurrenskraften hos jordbruket i Sverige och Europa måste stärkas. Därför vill vi se fokus på investeringar och stärka incitamenten för att testa nya odlingsmetoder och innovationer.

Vi vill också se större fokus på resultatbaserade miljö- och klimatersättningar så att lantbrukarna faktiskt får betalt för den nytta man levererar. Vi kommer också fortsätt att arbeta för att höja djurskyddskraven i Europa till svensk standard.

Men det är inte bara jordbruket som kommer spela en viktig roll för den gröna omställningen, skogen kommer vara avgörande för att vi ska kunna klara Parisavtalet och hålla uppvärmningen begränsad.

Detta skapar stora möjligheter för svenskt skogsbruk och svensk skogsindustri men det skapar också utmaningar. I takt med att skogens betydelse kommer högre och högre upp på dagordningen så finns det också fler och fler som tycker att vi ska reglera hur vi förvaltar skogen på europeisk nivå.

Europas skogar och skogsbruk ser otroligt olika ut och regler som passar de grekiska skogarna bra passar säkerligen de svenska otroligt dåligt. Det riskerar att bli riktigt fel ifall det är holländare eller greker som ska bestämma över den svenska skogen.

I stället måste vi på EU-nivå fokusera på att utveckla bioekonomin – visa på att skogens produkter kommer fram bäst ifall vi inte detaljreglerar det hela på EU-nivå men öppnar upp den europeiska marknaden än mer för våra hållbara förnybara produkter.

Jordbruket och skogen ärfrågor som många politiker har åsikter om men som få tyvärr hittills varit redo att göra grovjobbet i utskotten i Europaparlamentet. För när kamerorna släcks och valrörelsen är över då kommerCenterpartiet fortsätta det arbete vi påbörjat denna mandatperiod men fler svenska partier får gärna också engagera sig på riktigt.

Fredrick Federley, toppkandidat för centerpartiet i valet till EU-parlamentet.