Kjell samlar på ma kalösa manicker

Kjell Karlsson från Tångeråsa, i Västra Närke är en riktigt traktorentusiast. Sin första traktor skaffade han som 12-åring. Nu trängs ett trettiotal traktorer, tändkulemotorer och alla möjliga maskiner i uthusen. Naturligtvis har Kjell också ett par ångmaskiner.

– Kanske är det så att jag har väl många traktorer och grejer nu. Alla går att starta, är körbara, men jag har inte riktigt tiden att köra med alla. En del har inte varit igång på flera år, säger Kjell och sätter ett batteri i en GMW. Den modell som är i det närmaste identiskt Med John Deeres modell A. En oblyg Svensk piratkopia, tillverkad i Småland. Efter lite pyssel tuffar den tvåcyindriga liggande motorn igång. Bredvid står en mer ovanlig, treclindrig diesel-GMV.

– Jag är förtjust i patina. Mina maskiner ska inte vara topprenoverade, glänsande. Jag är inte alls intresserad av puts och glans. Skavankerna, smutsen och patinan berättar en historia. Men de ska fungera, gå att köra med.

Samladet har en linje.

Några av traktorerna och maskinerna ärvde Kjell efter sin far, som också samlade, men i mindre skala.

– Ja, ju äldre traktorer desto roligare. Sedan är det väl ingen tvekan om att svenska traktorer dominerar. Det skadar heller inte om de har tändkulemotor. Jag har flera BM 20, ett par BM 10 och min stolthet, en Munktells typ 22 från 1926. Den har en Munktells tändkulemotor och är alltså tillverkad innan Munktells slogs ihop med Bolinder och blev BM. Når man kommer till BM 20 är sammanslagningen genomförd. De har Bolindermotor, fortsätter Kjell.

En Volvo Hesselman finns det också, även om det är de gröna traktorerna med tändkulemotorer som är Kjells favoriter.

– Jag åker på en del veteranplöjningar och liknande. Ofta är det då någon av Bolinder Munktellarna som får följa med. Trots att tekniken är sig rätt lik så har det hänt tämligen mycket med tekniken mellan min Munktells typ 22 och de några år nyare BM-20. De är betydligt mer lättkörda och komfortabla än 20-talstraktorn.

Men traktorerna är bara en del av Kjells maskinintresse. Det finns ett flertal stationära motorer i varierande utförande. Flera riktigt stora tändkulemotorer. I en hall står dock en liten, grön encylindrig bensinmotor, kopplad till en kompressor.

– Det är en liten Bergs-motor, tillverkad i Lindesberg. Att den är tillverkad i närheten gör den givetvis mer rolig att äga.

Naturligtvis finns även ett par ångmaskiner i gömmorna En är fungerande, Kjell brukar visa den på en bygdedag i Tångeråsa. Ångmaskinen, även den en Munktells, köptes en gång för att driva ett tröskverk på en stor gård utanför Västerås. Det var vanligt med en mobil ångmaskin på större gårdar och i tröskbolag. En bit in på 1900-talet blev det vanligare med en elmotor eller att man lät en traktor driva tröskverket. De flesta traktorer hade ju remskiva långt in på 1950-talet.

I en av hallarna står en riktigt udda, orange traktor, med parkopplade framhjul. Vid en första anblick ser man en Alice Chalmers. Kanske en Alice Chalmers modell WC, en både vanlig och välkänd modell.

– Men det är bara motorhuven och framhjulen, eller om man ska kalla det framaxel, som är inköpta från Alice Chalmers, säger Kjell.

Frånsett dessa delar är traktorn tillverkad i Örebro av en firma som hette Örebro bil & traktor. Ramen och andra delar tillverkade de själva. Motorn, en bensinsexa, är hämtad från Volvos lastbilar på 40-talet.

– En välkänd motor, Volvo EC, fanns i alla möjliga fordon och maskiner på den tiden.

Även växellåda och bakaxel kommer från Volvo.

– Det är inte så mycket känt kring de här. Det gjordes bara ett fåtal. Kanske ville man göra en större sexcylindrig traktor. Kanske handlade om att Amerikanska traktorer var mycket dyra vid tiden efter kriget. Det fanns ju en valutareglering som gjorde allt från USA dyrt i Sverige.

Mitt på gården står ett av Kjells senaste förvärv. En vackert grön Field Marshall från 1947, tillverkad i Gainsborough i Linconshire, Storbrittanien

Traktorn var ovanlig i Sverige men var och är populär i Storbrittanien. Den har en stor encylindrig tvåtaktsdiesel, med vevhusspolning. Det innebär att motorn jobbar ungefär som en mopedmotor. Den har ett speciellt, tämligen högt ljud.

– Men man har kompletterat med smörjning via en oljepump som skickar in olja i bland annat ramlagen. En förlustsmörjning. Man får fylla på olja var sjätte timme.

Traktorn saknar helt elssystem och har två stora svängjul, på var sida om vevaxeln. Det finns en vev men….

– Man rekommenderar inte att den används. Inte så konstigt. Det går oerhört tungt och motorn kan slå livsfarliga bakslag. Startar gör man med en patron säger Kjell och visar något som ser ut som en ordinär hagelpatron, kaliber 12.

– Den passar faktiskt i en vanlig kaliber 12 hagelbössa. Men det är inget hagel utan en massa svartkrut. Man sätter i patronen, skruvar på en anhåll och slår till med en hammaren då smäller traktorn bokstavligen igång.

Interiören är enkel. Handgas och växelspak, koppling på höger sida. En styrbroms på var sida, i form av spakar. Inga lampor, inga instrument, mycket enkelt.

– Ja, det finns faktiskt inga bromspedaler. Man bromsar med spakarna. Ska man bromsa med båda på vägen, vilket är ju är bra, får man släppa ratten, lite äventyrligt, men, det går å andra sidan inte särskilt fort.

Faktum är att Kjells startpatroner för tillfället är slut.

– Ja, jag har bara en kvar. De tillverkas i England och finns att köpa där. Men att skicka efter dem går inte av förklarliga skäl. Det är heller inte helt lätt att ta med sig krutpatroner på flyget. Har någon patroner att sälja i Sverige så får vederbörande gärna höra av sig, säger Kjell.

Gården är även full med andra maskiner. Här finns flera tröskverk, självbindare, en stor mobil spånhyvel, en en klyv, för att bara nämna något. En tank på hjul, samma hjultyp som på gamla hästräffsor, är det senaste tillskottet

– Tyckte den var lite rolig. Den är avsedd att köra vatten till hjul, tanken går att tippa. En gammal Svedala Stenkross ingår också i samlingarna.

Varje år tar Kjell med sig flera gamla traktorer, motorer och maskiner och kör några kilometer till den lilla byn Tångeråsa en bit bort. Byn är kanske mest känd för den tusenåriga lilla träkyrkan. Men där hålls också varje år, första söndagen i september, en bygdedag, Tångeråsadagen, där gamla maskiner är ett av inslagen.

– Jag tar hjälp av några kompisar för att flytta grejerna. Genom året har vi bland annat kört tröskverk med ångmaskinen. Tändkulemotorerna brukar också vara populära. Min stående vedklyv och stenkrossen är lite stående inslag. I år hade vi också med spånhyveln, som är speciell. Normalt brukar hyveln gå fram och tillbaka, med en vevaxel. På den här är det ett stort liggande hjul, med hyveljärn inbyggda.

Trots åska och regn kördes en tändkulemotorn, och så stenkrossen.

– I år drev vi den med en av mina BM-20, berättar han.

Krossen, är, tvärt emot vad man kan tro, inte speciellt bullersam. Det är två räfflade stålplattor som rör sig mot varandra som krossar stenarna.

– Tanken var ju att man skulle använda mindre sten, som man plockade från åkrar. Det går att lägga i lite större, men då behöver krossen jobba ett tag. Man får dock vara försiktig. Rätt var det är kan en sten skjuta upp i luften.

Kjells maskiner lockar maskinentusiaster från hela landet till Tångeråsa-dagen.

Spalt 1:1

Spalt 1:1 Mobil

Nu kan skogssverige mötas – digitalt!

Att hitta rätt entreprenör för det arbete man vill ha utfört som skogsägare är inte alltid lätt, speciellt inte om det rör sig om mer udda uppdrag. Nu finns en digital mötesplats där skogsägare och yrkesfolk ska kunna mötas, utvecklad i Resta utanför Stora Mellösa.

I de djupa älvdalsskogarna görs kol som en del av kretsloppet

Från de djupa älvdalsskogarna kommer grillkolet som får mästerkockarna att jubla. Med ett brinnande intresse för att grilla och med stor uppfinningsrikedom har vännerna Jörgen Schröder och Peter Emilsson tagit sitt intresse till en ny nivå – och levererade 1,5 ton grillkol förra året.

Snart nya kor vid Bystad igen

Brevens bruk AB i Östra Närke satsar på dikor i ett helt nytt stall. Det var mer än 30 år sedan det sist fanns djur på gården. Stefan Svensson var med redan på den tiden.

Brevens bruk bedriver jordbruk på flera gårdar som ingår i företaget. Vid gården Bystad var det länge sedan det fanns kor.

– Men när jag började i företaget 1984 hade vi 80 mjölkkor vid Brevens gård, vid själva orten Breven, berättar Stefan Svensson, som är lantbrukschef på Brevens bruk AB

– Men det lades ner redan 1986. Nu är det dock dags för djur igen, den här gången satsar vi på dikor, köttproduktion.

Det nya stallet, som precis är bessiktat och klart väntar i skrivande stund fortfarande på de första djuren.

– Det här är ju helt nytt för oss. Vi vill känna oss för. Det gör att vi börjar med 25 dräktiga kor och kvigor, som nog är på plats när den här tidningen kommer ut.

Stallet ska efter hand, inhysa 100 dikor med ungdjur i fyra olika avdelningar.

– Det som egentligen blev den utlösande faktorn för att åter ha djur i företaget blev att vi för fyra år sedan började restaurera gamla betesmarker här. Fram till i år har vi restaurerat totalt 30 hektar nära Sjön Sottern här. Vi har haft inlånade djur. Men efter hand har en önskan om att ha egna djur vuxit fram. Vi vill själva kunna styra över betningen ett annat sätt.

All åkerareal som företaget odlar håller också på att ställas om till ekologisk produktion.

– Man kan väl säga att det också bidragit till beslutet att skaffa djuren. Alla vår mark ligger nu i karens på väg mot ekologiskt. Också det är ju nytt för oss. Men med djur blir det naturligt att få in vallodling i växtföljden, liksom tillgång till stallgödsel.

Men djuren innebär många nya rutiner.

– Ja, ta bara det här med halm, det är vi inte vana vid.

Stallet är byggt efter det mönster som varit vanligt de senaste åren. Längst in en liggavdelning för djupströbädd, sedan en skrapgång och så fodergrindar utåt mot ena långsidan. Utanför finns en gjuten platta för utfodring. Taket går ut som en möss-skärm över foderplatsen.

– Folk frågar en del om hur vi ska göra. Svaret är väl att vi inte är riktigt säkra. Första tiden blir ju ett prov, fråga mig om ett par år så vet ja Men tanken är att vi ska utfodra med rundbalar, direkt mot fodergrinden. Fri tillgång på foder. Det blir i stort sett enbart grovfoder.

– Vi har köpt in 25 dräktiga kor och kvigor på en gård i Södermanland. Det ska bli riktigt roligt att äntligen få in djur i stallet, nu när allt står här på plats, rent och fint, säger Stefan.

Blandskog och plåthatt kan rädda skadad skog

Barken sitter löst på den skadade granen som med hjälp av kåda försöker täppa till mängden av små hål som orsakats av granbarkborrens framfart.

– Vi har haft skogen under uppsikt och huggit bort de granar som varit dåliga. Det som är angripet måste bort, berättar Peter Johansson, skogsägare i Sevalla, ett område som drabbats hårt av angrepp av granbarkborre.

Han menar att det gäller att agera snabbt.

Vi står vid den senaste avverkningen, ett hygge på cirka åtta hektar, som påtvingats på grund av för stora angrepp av granbarkborren. De friska stammarna har redan forslats bort, kvar ligger stammar från angripna träd som blir till bränsleved. Har granarna torkat under bark är det vad som återstår. Varken sågverk ellr massabruk köper sådana stockar.

– Granbeståndet här var ett sparkapital med drygt 100 år på nacken så det var hög tid att slutavverka. Som tur är har de flesta träden klarat sig från angrepp. Vi har lyckats rädda ett bra virkesvärde trots allt. Men i kanter, där solen kommit åt har barkborren dödat en hel del träd.

Torkan stresssade granar

Granbarkborren föredrar försvagade, stressade granar och fjolårets värme och torka har gynnat populationen som enligt uppskattning från bland annat Skogsstyrelsen femdubblats.

En stor andel av den avverkning som nu genomförs i Västmanland är kopplad till skadedjuret.

– Vi har haft mindre angrepp tidigare och huggit bort det som varit skadat.

– Jag tog över skogen 2013 och kan konstatera att den avverkning som gjorts sedan dess har berott på granbarkborren, vi har hela tiden upptäckt nya skador säger Peter Johansson.

Hans skog växer inte på någon direkt tallmark med knallar och vitmossa och granen som planterats av hans far och farbröder har växt bra här.

– Det är en blandskog där granen hittills dominerat men nu får jag försöka korrigera det och blanda upp än mer med tall samt släppa upp mer av det löv som kommer efter avverkningen.

Planen är en skog med cirka 60 procent gran, 30-40 procent tall och resterande lövträd, en blandskog med andra ord. Det finns flera fördelar med det. Barkborren gillar exmepelvis inte björk. Finns björk i betåndet angrips ofta inte granarna

– Kruxet är att älg och framförallt rådjur är förtjusta i tallens toppskott något som blir förödande för ett tallbestånd. 

Vi stannar till vid en tallplantering med några år på nacken. Här syns spår av Peters nedlagda arbete med att stoppa viltets förkärlek till blivande talltoppar.

– Den vita färgen är ett illasmakande medel som jag sprutat med, men som du ser har det inte hindrat alla individer från att smaka på tallskotten, visar Peter.

Plåthattar mot betning

I år försöker Peter med en ny metod, plåthattar som fästs runt tallens toppskott. Förhoppningen är att metallen avskräcker den hungrige som sätter tänderna i plantan.- Det är ett som sagt var ett försök, men väl värt att prova, menar Peter. Plåthattarna kostar två kronor styck jämfört med färgmedlets pris på 50 öre plantan.- Å andra sidan kan plåthattarna återanvändas så den extra kostnaden går att räkna hem. 

När det gäller granbarkborren är framtiden oviss. Förra året uppskattar Skogsstyrelsen att tre-fyra miljoner kubikmeter skog förstörts granbarkborre. Ett ekonomiskt värde på miljardbelopp. I år väntas skadorna bli lika stora eller i värsta fall dubbelt så stora. Skadenivåerna kommer att kunna uppskattas säkrare efter höstens inventering. 

– Det vi kan hoppas på är en blöt höst och en lång vinter, avslutar Peter Johansson. 

Barkborrarna orsakar fortsatt stora problem

Just nu sätter barkborrarna agendan för skogsbruket i stora delar av Svea Jord & Skogs område. Läget är allvarligt vilket de flesta kan se med egna ögon.

– Det här slår sönder hela planeringen. Barkborrarna har dominerat vårt arbete sedan förra sommaren och vi ser väl ingen riktig ljusning, säger skogsentreprenören Tomas Gustafsson från Pålsboda, Närke.

– Ett problem med barkborrar är ju att utvecklingen går så fort. Vi kan vara på plats för att avverka barkborreangripen skog. Under tiden vi jobbar upptäcker vi att angreppet spritt sig. Kanske är det då 10 hektar till som måste avverkas, medan andra skogsägare får vänta. Så har det varit hela tiden sedan förra sommaren, berättar Tomas.

Jag träffar honom är han avverkar gran planterad på åkermark.

– Det här är extremt. Den här skogen är planterad så sent som 1990. Det är ovanligt att vi avverkar så ung skog som är så hårt drabbad. Det som inte barkborrarna tagit är rötskadat.

Så här säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog:

– Vi i Mellanskogs område ligger ett år efter Götaland. Det man såg där ser vi här i år. Situationen är allvarlig Trots att vi haft gynnsamt väder, en sval, ganska regnig sommar. Det här började redan förra sommaren. Vi arbetar fortfarande med med att röja efter stormen Alfrida, men annars är det granbarkborren och dess härjningar som är fokus nu. Så kommer det vara länge.

Matts menar att det är oerhört viktigt att man nu inventerar sin skog och upptäcker angrepp.

– Vi har folk som kan hjälpa till, men man kan också titta själv. Agera i tid. Utvecklingen går mycket fort. Träd som ser helt friska kan kan bara några veckor senare vara röda, döda. Då kan redan virkesvärdet och massavedsvärdet vara förlorat. Massabruken tar inte stockar. som är torra under bark. Gå ut i skogen och leta efter borrhål och borrmjöl under träden. Tveka inte att agera. Ofta tror jag man tycker att det inte ser så farligt ut och väntar. Det kan vara ett misstag.

Tomas Gustavsson inflikar

– När man ser borrhål i barken, och borrmjöl under trädet, är det ofta spåren efter när barkborrarna lämnat träden man ser. Trädet är då i praktiken dött. Då kan det gå mycket fort 3-4 veckor senare kan trädet vara rött och barken på väg att trilla av. Då är trädets värde ofta förlorat. Det kan möjligen bli brännved.

Innan barkborrarna har borrat sig ut ur trädet har de funnits där ett tag. Från svärmning, det vill säga när barkborrana flyger och angriper ett träd, tar det 8-10 veckor innan äggen de lagt i träden kläcks och de borrar sig ut.

– Utifrån det tror jag dessvärre att vi kan räkna med en ny våg av döda, röda träd senare i höst, vi ser redan många tyvärr, Även om det varit svalt har barkborrarna svärmat, det vet vi, säger Matts Söderström.

Barkborreangreppen förra året och denna sommar kommer av fjolårets extrema torka.

– Barkborrarna är inte den enda orsaken till att granar dör. Det torra vädret har stressat granar. Det gör dem känsliga för angrepp av alla möjiga slag. Skogsbruket har delvis sig själva att skylla i stor utsträckning. Det har ståndortanpassats för lite. Gran har dominerat, även på mark där det borde vara tall. Vi vet att granbarkborren ogillar björk. Mer björk i granbestånden skulle ha kunnat skydda mycket skog.

De stora barkborreangreppen har sammanfallit med vikande konjunktur och ökad avverkning.

– Ja. Dels är det ju så att vi inte bara kan avverka granbarkborreträd. Det finns också en rädsla för att drabbas, vilket ökat intresset för att avverka. Allt sammantaget har satt en press nedåt på priserna tyvärr, avslutar Matts Söderström.