Skyllberg laddar upp för SM i Nötvallning

Den 21-22 september, blir det SM i nötvallning, eller Nordisk Nöt som tävlingsklassen kallas. Tävingen ska hållas i Skyllberg, nära Askersund i Närke.

Att valla kor med vallhund är både svårare och kan vara mer tufft, menar de som deltar. Vi var med på en SM-träning på platsen där tävlingen ska hållas.

21 ekipage är anmälda till tävlingen. 20 av den har kvalat för att få vara med, den sista fick frikort. Det får nämligen vinnaren av fjolårets SM. Josefin Asp från Granbergsdal, en av tävlingsledarna berättar:

– Man kan kvalificera sig i regionala under från september till augusti. Man samlar poäng och får räkna ihop resultat från de tre bästa tävlingarna. Det förekommer att ekipage som inte tävlat tidigare kvalar in, det är lite tjusningen, menar Sofie.

Det är SVAK, Svenska vallhundsklubben som ligger bakom arrangemanget. Intresset för att valla nöt och vara med och tävla ökar. Det har troligen att göra med att vallhundar som arbetsredskap blivit allt vanligare både i mjölkbesättningar och köttbesättningar.

Familjen Dybeck, på gården Ältetorp, Askerund, tillhör pionjärerna, så här säger Hillevi Dybeck:

– Jag skaffade min första egna hund och tränade med den 1994, men min make Sven, har haft hundar sedan 70-talet. De är en naturlig del i arbete, som en traktor ungefär, fast trevligare.

Det är familjen Dybecks kvigor som ska vallas under SM. Platsen är beten som familjen arrenderar precis vid Skyllberg.

Lena Tingström, mjölkbonde från Gnesta, som ska tävla säger så här.

– Jag har haft vallhund sedan 2006. Vi byggde då om för lösdrift och fördubblade koantalet. En vallhund var ett av mina önskemål när maken och jag diskuterade inför uppbyggnaden

Flera delmoment

Tävlingen går till så att föraren och hunden ska genomför en rad delmoment.

– Det börjar med att hunden ska hämta in de sex tävlingsdjuren och sedan driva dem mot föraren via en bana, det kan både handla om att driva rakt och vinklar, djuren kan vara upp mot 200 meter från föraren, berättar Josefin.

– Ett annat moment går ut på att hunden ska skilja ut tre märkta djur från de övriga. Föraren visar vilka djur. Ytterligare ett moment går ut på få in djuren i en fålla och sedan hämta ut dem igen. Praktiska moment, omsättbara i verkligt arbete.

Alla moment sker mot en maxtid. Den sätter domaren i en provomgång innan tävlingen. Man räknar sedan ihop poäng i varje gren. Klarar man inte alla moment inom maxtiden dras dessa poäng bort från resultatet.

– Nötvallning är lite svårare än fårvallning. Kor klumpar inte ihop sig i grupp som får gör, utan springer lite mer huller om buller. Dessutom kan ju faktiskt kor, om det oturar sig lite och man gör fel, vara farliga för både förare och hund, menar Lena Tingström.

Men målet för varje vallhundsförare är lugn och ro. Att korna och hunden ska ha respekt för varandra, men inte vara rädda för varandra.

– Då fungerar det som bäst, menar Hillevi Dybeck.

Någon större publik är inte vallhundar och vallhundsförare vana vid.

– Nej, ska man vara ärlig brukar det väl vara mest de närboende och de närmast sörjande. Men vi vill gärna ha mer publik, för det här är både roligt och spännande att titta på. Många bli frälsta. Vi ska också försöka få till lite kringarangemang. Förhoppningsvis några knallar och kanske någon som säljer något i matväg. Då brukar det komma mer folk, säger Josefin Asp.