Ska röja 100 hektar för naturbeten i Sörmland

​​​​​​​En svensk naturbetesmark är vårt svar på tropisk regnskog. På en enda kvadratmeter kan man hitta 40 olika växtarter – som i sin tur är…