Närodlat och klimatsmart är nästa trend inom jordbruket

Det pågår en revolution inom livsmedelssektorn och den kommer antagligen att påverka livet på planeten fundamentalt. Det som är intressant med revolutionen är att den inte drivs ensidigt av en idé eller strömning, det är istället ett antal strömningar som tillsammans skapar revolutionen. 

Detta innehåll är en annons.

Det är en kombination av klimatutmaningar, ny teknik och kunskap om hälsa samt en ideologi om uthållighet som tillsammans driver en förändring av det sätt som vi odlar och tillverkar livsmedel.

Det är numera så populärt med odling av mat att vissa personer till och med tar små privatlån för att kunna finansiera sina egna odlingar, läs mer om deras projekt här.

Varför växer närodlat så mycket?

Som vi nämnde ovan är det ett antal faktorer som ligger bakom den tilltagande trenden att odla mat i närområdet. Oron för klimatförändringarna gör att människor inte vill att mat ska transporteras längre sträckor och det finns också en oro för att maten produceras på ett sätt som gör att själva produktionen bidrar till klimatförändringarna.

Vidare finns det en ökad medvetenhet om hur maten vi äter bidrar till vällevnadssjukdomar. Denna medvetenhet har gjort att dieter som bygger på vegetabilisk man har blivit mycket populära. Vidare så är synen på uthållighet under förändring. Det finns en växande grupp människor som inte vill att resurser slösas bort i onödan. Denna minimalistiska syn på livet gör att intresset för snålodlad mat växer.

Kommer växthus bli nästa stora trend?

Allteftersom elektricitet blir billigare, på grund av grön energi, så finns det större möjligheter att odla mat i växthus. Detta beror på att det ljus och den värme som behövs i ett växthus kan alstras med elektricitet utan att kostnaderna för denna förstör lönsamheten i projektet.

Om växthus blir en stor del av jordbruket i Sverige så kommer det att medföra en enorm revolution av Sveriges livsmedelssektor.