Nattsvart i skogen

SeparatlastareDet är svårt att hitta glädjeämnen i skogen. De är sjunkande priser över hela linjen. Sågverken genomlider sin kanske värsta kris någonsin. Foto: Henrik Östensson
Textstorlek:

Det finns onekligen en del svarta moln. Sågverken genomgår sin kanske värsta kris på 30-40 år.
Så säger Matts Söderström, skogschef på Mellanskog.

Annons:

– Det finns en del problem som påverkar marknaden och priserna nu, på alla sortiment. Vi har sjunkande priser på såväl timmer som massaved och biobränslesortimenten.
I mer än tio år har biobränslemarknaden växt. Det har gjort att priserna på biobränsle i någon mån kunnat hjälpa upp situationen när övriga sortiment sviktat under tidigare lågkonjungturer.
– Men nu har någonting hänt. Biobränslepriserna är sjunkande. Det har fler orsaker. Utbyggnadstakten på biobränsleeldade kraftverk har avtagit. Vi ser konkurrerande sortiment, sopor, olivkärnor till exempel.
En viss överproduktion har också spelat in.
– Det gick bra för skogsindustrin under 2010. Då var vi valutadopade. En svag krona gjorde att vi sålde som aldrig förr. Vi hanterade då stora skogsvolymer. Det gjorde att det kom fram mycket biobränsle, och det gör att det nu finns mycket biobränsle ute på terminalerna. Lägg därtill en varm vinter, mycket låga elpriser och välfyllda vattenmagasin.

Massa- och pappersindustrin fortsatte gå bra längre än sågverken. Men nu minskar förbrukningen av papper och massa globalt. Även bruken tvingas trampa på bromsen.
– Dessutom är det fortfarande god tillgång på ved efter stormen Dagmar i vintras.
Stora Enso var först ut med att sänka priset.
– Eftersom de är dominerande följde alla andra efter. Nu drar massabruken ner personal över hela landet.

Sågverkens problem är välkända. Varslen duggar tätt, liksom konkurserna.
– Vi ser effekterna av att byggandet i princip upphört ute i Europa. Konsumtionen av sågade trävaror är den lägsta på många år och sjunker fortfarande. Industrin har svårt att bli av med virket samtidigt som man fått betala bra för råvara. Läget är allvarligt. Vi ser ju koncerner med över 100 års erfarenhet som tvingats i konkurs.

– Det kommer en vändning, men det går inte att säga när. Det kan bli om ett eller fem år. Mycket hänger på hur valutakursen utvecklar sig. Just nu är kronan björnstark, det gynnar inte skogen. En vändning beror mycket på när kronan försvagas gentemot andra valutor.
Matts tror inte att det faktum att vi står utanför det europeiska valuta samarbetet spelar någon roll.

– Nej, det är lätt att prata om det i kristider, men hade vi euron skulle vi tvingas hantera andra problem. Skogkrisen i Finland berodde till stor del just på det faktum att de hade euron.
Matts menar ändå att det finns ljusa tecken.
– Ja, det finns forskning om nya möjligheter. I Sverige tillverkas redan en massa som går att använda för att tillverka såväl kläder som kompositmaterial och flytande bränsle, möjligheter som inte fanns för 20 år sedan. Jag hörde på radion i dag om det första vindkrafttornet helt i trä. Det kommer alltid att finnas plats för ett förnyelsebart material som trä. Det ligger i tiden. Som skogsägare sitter man på framtidens resurser.

Trots usla tider menar Matts att man ska vara fortsatt aktiv i skogen.
– Man kan vara säker på att skogen växer oavsett konjunktur. Den behöver gallras och röjas. Skog som av olika skäl står och torkar, kanske på grund av barkborre eller röta, behöver avverkas. Det är tid för sådana åtgärder nu.
Matts pekar på att priset inte är avgörande för många medlemmar.
– Även om det är sämre tider tjänar man på en avverkning. Vi har ungefär 32 000 medlemmar. Bara en tiondel av dem hann med att avverka och gallra när priset var som högst. Vi vet också att för 70 procent av våra medlemmar utgör skogsbruket bara tio procent av inkomsterna.

Annons: