850 000 kilo mjölk passerar dagligen Kallhäll

Textstorlek:

Arla Foods mejeri i Kallhäll, norr om Stockholm, är Nordens största. Varje dag passerar ofattbara 850 000 kilo mjölk mejeriet.

Annons:

– I praktiken är det betydligt mer mjölk. Stockholm Mejeri som vi kallas, utgör också distributionscentral för Arlaprodukter som tillverkas på andra håll, juice och yoghurt, för att bara nämna något. Totalt hanterar vi cirka 430 miljoner kilo per år, berättar mejerichefen Jag Håkansson
Mejeriet, med tillhörande kyllager i Kallhäll, utgör navet i ett större område.

– Stockholm Mejeri sträcker sig ända till Örebro i öster, till Bråviken i söder och till Gävle i norr. Vi har distributionsterminaler på fler platser, både i Stockholm och de andra orterna.

Stockholm Mejeri servar drygt 2,5 miljoner människor. Leveranserna går till cirka 1 500 butiker och 3 500 restauranger och storkök.
– Vi levererar egentligen till fler. En del av vårvolym går till grossister.

Mjölken som kommer in med mjölkbilar till Kallhäll kommer från Stockholms län, Uppsala, Västmanland, södra Dalarna, Örebro län och Södermanland.

– Från det området går mjölken huvudsakligen hit. Men i gränsområdena händer det att man dirigerar mjölk till andra mejerier. Det beror lite på produktionssituationen.

I Kallhäll tillverkas det som i mejerisammanhang kallas bassortiment. Det innebär standard-, lätt- mellan-, mini- och gammaldags mjölk, ekologisk standard-, lätt-, och mellanmjölk, filmjölk naturell, mellan- och lättfil. Det är också vispgrädde, ekologisk vispgrädde, gräddfil samt ekologisk gräddfil.

– Det är i grunden en relativt enkel produktion här. Av de cirka 600 personer som Stockholm mejeri sysselsätter är det drygt ett 100-tal i produktionen. Resten jobbar med logistik och distribution.

Teknikutvecklingen har gått fort på mejeriet de senaste åren.
– Det stora förändringen är att vi nu bytt alla förpackningsmaskiner. De gamla som hängt med sedan starten, 1983, tillverkade ju tetra-brik, de gamla paketen. Handelns önskemål var en återförslutbar förpackning. Det har vi nu anpassat oss till, även om de gamla förpackningarna hänger med på 3-decilitersförpackningar.

Bytet av packmaskiner handlade dock inte bara om övergången till nya förpackningar.

– Nej, det var nödvändigt av flera skäl. De andra var som sagt från 1983. Det har hänt mycket sedan dess, inte minst vad det gäller arbetsmiljö. Mycket tunga och bullriga moment har försvunnit med de nya maskinerna.
– Nästa stora investering kommer att bli vårt kyllager. Där är fortfarande mycket arbete manuellt. Det är en personalkrävande verksamhet med bitvis rätt tuff arbetsmiljö, kyla och en hel del tunga lyft. Här finns saker att göra för en mer rationell hantering, automatisering. Teknik finns, det är bara frågan om när investeringen prioriteras, fortsätter Jan Håkansson.

Mjölken från gårdarna kommer in i stora mottagningssilor.

– Sedan inleds processen. Mjölken pastöriseras och homogeniseras i omgångar. All grädde skiljs av. Den blandas sedan med skummjölk beroende på vilken fetthalt man vill ha. Det hela homogeniseras därefter.

Hur mycket och hur varmt mjölken pastöriseras beror på vad den ska användas till. Drickmjölken pastöriseras i en temperatur på 75 grader i bara 15 sekunder.

– Det räcker för att få bort de så kallade patogenerna, som är skadliga för oss. Den mjölk som ska syras, för fil, gräddfil och liknande, pastöriseras med 90 grader i fem minuter.

– Det gör vi för att vi vill får bort alla bakterier så att syrakulturerna ska kunna göra störst nytta.

Homogeniseringen innebär att man med ett högt tryck slår sönder fettmolekylerna. Det gör att mjölken inte skiktar sig. Den enda mjölk som inte alls homogeniseras är gammaldags mjölk- Där får fetthalten variera naturligt. Produktionen är till stor del automatisk och styrs helt med datorer från ett kontrollrum.

Anläggningen utgörs av ett närmast totalt virrvarr av rör, tankar och elektriska ventiler. Det finns flera parallella system.
– Ja, dels måste vi ha reservsystem, dels måste vi kunna diska en del och producera samtidigt.

– Produktionen drar igång vid midnatt och pågår i princip till klockan sex. Därefter diskar och rengör vi. Mycket mjölk distribueras bara timmar efter den producerats. Fil tar dock ett dygn att producera, fortsätter mejerichefen Jan Håkansson.

Större delen av volymen beställs mindre än ett dygn före leverans.

– Vi producerar utifrån prognoser. Vi vet ju att det blir toppar vid löneutbetalning, storhelger och liknande. Fast en del är svårt att förutse, så är det bara.
Konsumtionen av drickmjölk har ju successivt minskat under många år.
– Ja, vi ligger på ungefär samma produktionsnivå som vi hade när det här mejeriet startade, men då har ju flera mejerier lagts ner i området. Det vi ser nu är en ökad efterfrågan på feta produktukter, avslutar Jan Håkansson.

Annons: