Den stora bruksdöden

Textstorlek:

Strukturomvandlingen bland pappersbruken har tagit rejäl fart. De stora svenska pappersdrakarna lägger nu ner pappersmaskiner på löpande band. En tillverkning och förbrukning av massaved försvinner därmed för gott.

Annons:

På kort tid har såväl SCA, Holmen som Stora Enso och Braviken beslutat om nedläggningar.

Sist i raden var Braviken att meddela att tidningspappersmaskinen vid Bråviken utanför Norrköping läggs ner. 180 anställda berörs. Vid Holmens pappersbruk i Hallstavik stoppades den äldsta maskinen, 230 anställda berördes. Stora Enso stänger tre pappersmaskiner, en i Kvarnsveden och två i Hylte. Även SCA har beslutat om stängning av en maskin vid Ortviken i Sundsvall.

Hur stor påverkan all denna industrinedläggning kommer att få på marknaden för massaved går nog inte att överskåda än. Men det kommer att märkas.

– Ja, ingen tvekan om det. Mellan 2008 och 2013 har det försvunnit förbrukning av cirka 4,5 miljoner kubikmeter massaved i Sverige och Norge, av totalt cirka 70 miljoner, sade bland annat Mellanskogs ordförande, Börje Lagerquist, nyligen.

– Jag är inte ett dugg oroad över marknaden för sågade trävaror, den kommer tillbaka. Men när det gäller pappersförburkningen har vi stora problem. Hittar vi inte alternativa användningar för vår massaved, fibern, kommer det att påverka skogsbruket, fortsatte han.

Danske bank beskriver utvecklingen som en av de största och tuffaste strukturrationaliseringarna i mannaminne.

Att bruksdöden så här långt inte orsakat särskilt mycket påverkan på massavedspriset beror på att man i första hand minskar importen.

Skälen till att marknaden för pappersbruken sviktar är välkända och långt i från nya. Det papperslösa samhälle man talat om i och med datorernas intåg håller på att uppfyllas. Läsandet av papperstidningar minskar rejält. Det stora flertalet prenumererade dagstidningar tappar upplaga. Det används allt mindre tryckpapper av olika slag. Det finns marknader där papperskonsumtionen ökar, men de ligger för långt bort från Sverige.

 

Den minskade efterfrågan på papper kommer nog att leda till minskad efterfrågan på massaved.

Annons: