Att skära blev modellen

120423 Ogräsmaskin, lantbruksmaskin: © Bildbyrån - 63991
Textstorlek:

Som så ofta var det ett eget behov som drev Jonas Carlsson när han började utveckla ogrässkäraren Combcut.
– Efter några år som ekologisk odlare märkte jag att problemen med stora ogräs, exempevis tistel, tilltog. Jag började fundera, och resultatet blev Combcut, berättar han.

Annons:

Lite förenklat kan man säga att Combcut kan användas mot alla ogräs som är fysikaliskt annorlunda än grödan.

– Det var tistel som Combcut konsturerades för. Tistel är kanske den svåraste utmaningen för ekologiska odlare.

Men med olika inställningar fungerar den för lite av varje: skräppa, baldersbrå, maskros som exempel. Stjälkens grovlek, ståndstyvhet, eller liknande avgör om redskapet kan fungera.

– De flesta ogräs har ju något slags fysikalisk skillnad gentemot grödan. Jag har faktiskt vid tidig gröda, när kvickroten hunnit bilda stjälk, skurit även kvickrot. Jag är dock osäker på vad det har för betydelse.

Man kan också utnyttja skillnader i höjd. Det går fint att skära ogräs vars blommor och fröställningar som står ovanför grödan.

– Vi har också med fördel provat på ogräs i ärter. Man kör då precis ovanför ärterna. Eftersom de då hunnit etablera sig sluter de sig snabbt ovanför det avskurna ogräset, som då vissnar ner.

Redskapet består av ett slags kam med knivar och mothåll. Principen är att spannmålen glider igenom redskapet, medan ogräset skärs av.

SLU och Eko-forsk har utvärderat redskapet och kommit fram till att man, om man kör vid rätt tidpunkt, kan reducera tistlarnas knoppbildning med 90 procent och rotsystemen med 70-80 procent. Tidpunkten för när man behandlar är viktig i allt jordbruk. I ekologiskt jordbruk är den kanske än viktigare.

– Ja, ett par behandlingar mot tistel per år kan gå åt, men om tidpunkten är optimal kan det räcka med en.

För att få bort ogräset från kammen kan Combcut förses med ett slags haspel som borstar bort ogräset. Den drivs hydrauliskt.

Redskapet går att montera både fram och bak på traktorn och kräver ingen större effekt.

– Bäst går det om man har redskapet fram. Det går också att montera det i en frontlastare

Haspeln och nordningen för att fälla ihop redskapet gör att man behöver ett par hydrauluttag.

– De som sätter redskapet i en lastare väljer då ofta att helt enkelt dra ett par slangar till uttagen där bak. Det ringa effektkravet gör att man inte så sällan använder en äldre, mindre traktor.

– Vi har satsat på att vidareutveckla och förbättra Combcut under några år. Bland annat har Comcut anpassats för radodling. Nästa naturliga steg, som vi arbetar med, är en bredare maskin. I dag finns Combcut i sex och åtta meter. Det kräver dock mer. Det blir ju en betydligt tyngre och mer avancerad maskin.

Ett annat projekt är att sammanställa erfarenheter från dem som använt Combcut.

– Resultatet beror mycket på hur man kör, tidpunkt och inställningar. Jag använder ju själv redskapet. Men ju mer erfarenheter vi tar in, desto bättre är det ju för nya kunder.

En intressant utveckling, som nog gäller för fler specialmaskiner för ekologiskt jordbruk, är att vissa konventionella odlare fått upp ögonen för Combcut.

Försäljningen utomlands har börjat.

– Vi började sälja på allvar 2010. I dag har vi sålt ungefär 70 stycken i Sverige. Vi har sålt några i Finland, Estland, Danmark, Tyskland och förhandlar nu som bäst för en introduktion i England, säger Jonas Carlsson.

Företaget är hemmahörande i Lyckeby i Blekinge. Tillverkningen sker i Bjärnum i norra Skåne.

 

Annons: