Leve mångfalden

Textstorlek:
Annons:

Det fanns en tid då stordrift och specialisering av verksamheter inte var allerådande. De gamla bruken hade på sin tid drivit allt från masugnar och smedjor till mejerier och köttproduktion i egen regi. Under lång tid fanns det en speciell grupp företag på börsen som kallades för konglomerat. Deras affärsidé var att driva en mängd olika verksamheter i egen regi och detta ansåg vara deras styrka. Tanken med detta var att olika verksamheter även betydde riskspridning. Konjunktursvängningar utjämnades och stora förändringar i förutsättningarna för en enskild verksamhet behövde inte betyda att företagets hela existens var hotat. Numer har man övergett denna affärsidé till förmån för stordrift och specialisering. Det finns emellertid branscher där företag med en blandad verksamhet fortfarandelever är ganska vanlig. En sådan är lantbruket. Kanske inte som uttalad affärsidé utan mer dikterat av den historia och de förutsättningar man har på den enskilda gården. Men även i vår bransch anses det att det är det stordrift och specialisering som gäller för den som vill överleva. Man behöver bara lyssna på våra intresseorganisationer och rådgivare för att förstå att blandade verksamheter inte har framtiden för sig. Och ändå – det finns så mycket som talar för att just en blandad verksamhet är den rätta affärsidén för gårdar som ej har de storleks- eller produktionsförutsättningar som dagens förståsigpåare talar om.

Jag besökte för en tid sedan en fårfarm i södra Sverige. Ursprungligen var affärsidén att föda upp lamm för leverans till slakterier i regionen. Lönsamheten var dålig och man tog därför beslutet att ta tillbaka de slaktade lammen och börja sälja lammlådor. Det skapade en direktkontakt med slutkunderna. Man upptäckte att de även ville köpa nötkött. Följden var att man byggde ett gårdsslakteri där man även kunde slakta nötboskap som man köpte in från några grannar. Verksamheten kompletterades senare med en butik där man sålde sitt eget kött. Med en ökad tillströmning av besökare till gården kompletterades butiken med ett kafé. Sortimentet i butiken utökades med hemslöjdsprodukter gjorda av lamm- och fårskinn. Numer har verksamheten utökats med betalda visningar och fårsafaris. Vid mitt besök höll man på med att planera för att komplettera kaféverksamheten med en restaurang. Då vi började fråga om lönsamheten i de olika verksamheterna och möjligheten till att enbart satsa på denna såg den gode fårfarmaren helt frågande ut. För honom var detta en verksamhet där de olika delarna var en förutsättning för de övriga och där de kompletterade varandra. Han hade lyckats förverkliga det som de gamla konglomeratförespråkarna talade om – en blandad verksamhet med god riskspridning och lönsamhet. Vi är många som har dessa möjligheter på våra gårdar men det gäller att se dem.

Annons: