Småskalighet och bredd gör Grindtorps gård lönsam

Textstorlek:

I en tid då de flesta jordbruk blir allt mer specialiserade och storskaliga väljer Grindtorp att satsa på nya och fler produkter, för att kunna hålla varje enskild produktionsgren småskalig. Nästa satsning är att bygga ett nytt kostall för att utöka produktionen av Highland cattle.

Annons:

Den smala asfaltsvägen, som en gång var landsvägen till Norrtälje, skär rakt igenom Grindtorps gård utanför Åkersberga. På ena sidan vägen finns Titti och Lennart Jönsgrens bostadshus, ett häststall och en stor hästhage som snart ska bli en del av ett pilotprojekt med Active stable, ungefär som lösdrift av kor fast med hästar och utomhus. På andra sidan vägen finns maskinbyggnaderna, en fårbesättning, lastväxlarflak för att hämta hem hästgödsel och en uppställningsplats för husvagnar. Ovanför i skogsbacken betar några Highland cattle.

Utsikten från den gamla landsvägen ger en sanningsenlig bild av verksamheten på gården. Att ha flera olika ”ben” att stå på är rent av ett självändamål.

– Ska man driva en gård måste det vara roligt, annars kan vi lika gärna göra något annat, och för oss är det bara roligt om vi kan driva varje ”gren” småskaligt och satsa på kvalitet i stället för stora volymer, säger Lennart Jöngren.

Nyckeln för att verksamheten fungerar är närheten till tätorten Åkersberga och till Stockholm. Dels för att närhet till konsumenterna ger bra förutsättningar för direktförsäljning av vad gården producerar, men framför allt tack vare det stora hästintresset i området och de många hästgårdarna. En stor del av hästgårdarna saknar tillräckliga arealer för att producera sitt eget grovfoder eller för att kunna bli av med sin dynga.

Huvuddelen av de 1000-1500 balar foder som produceras på Grindtorps gård varje år säljs till hästgårdarna runt omkring. Flera av dem hyr också lastväxlarflak för att tippa sin dynga i, vilken sedan hämtas av Lennart Jöngren och sprids ut på Grindtorps odlingsytor.

– Tack vare att vi har foder- och spridningsareal kan vi sluta kretsloppet för hästgårdarna i närområdet, säger Lennart Jöngren.

På samma sätt har djurproduktionen på gården utvecklats utifrån de lokala förutsättningarna och efterfrågan från konsumenterna. Från början var det mest tänkt som ett test när makarna Jöngren tog tillbaka en del av lammen från slakteriet för att sälja lokalt. I dag producerar de drygt 60 lamm per år och säljer allt direkt till konsument.

– I år hade vi sålt slut på alla lamm vi ska slakta i höst redan innan de var födda, berättar Titti Jöngren.

Nötdjuren på gården började med ett par Highland cattle som var en födelsedagspresent. Efterfrågan på köttet visade sig vara stor och nu påbörjas snart ett bygge av ett nytt kostall. Målet är att dagens fem kor ska växa till en slaktvolym på 15 djur per år.

–  Vi har redan fått förfrågningar om betydligt större volymer än så, men det är inte aktuellt, vi vill hålla det småskaligt.

En annan viktig käpphäst på gården är att varje produktionsgren ska bära sig själv. För att det ska fungera med en så diversifierad verksamhet som Grindtorp har får det inte finnas någon del som är tärande. Varje del av produktionen följs upp separat och makarna har gjort en noggrann flerårsplan för hur gården och de olika delarna ska utvecklas.

– Det ger oss en trygghet att ha en tydlig plan och veta vad vi behöver göra för att klara våra tillväxt- och lönsamhetsmål, säger Lennart Jöngren.

För att lyckas få god lönsamhet i en diversifierad verksamhet krävs också en smart utnyttjande av resurserna, som till exempel att maskinerna används för kontraktsentreprenad och snöröjningsuppdrag och det skötselavtal för ett naturområde man har med kommunen, där djurens betande ger intäkter till gården. Och sedan tillkommer husvagnsuppställningen, vedförsäljning, uthyrning av stallplatser för hästar…

Tillbaka på den gamla landsvägen avslöjar sig ännu en verksamhet när två enorma höns far ut genom ett hål i väggen. Mycket större än så är dock inte det ”benet”.

– Nej, det är väl det enda som är tärande verksamhet. Hönsen har vi bara för att det är kul.

Än så länge.

Freddie Rinderud

 

 

Annons: