Skörden börjar med strängläggning

Textstorlek:

Skörden har så sakteliga smugit i gång i Jord & Skogs område. Det är framför allt fröodlare som börjat tröska frövallar i Närke och Västmanland. I samband med rapsskörd och skörd av frö kan man ibland få se en riktigt udda maskintyp, rapshuggaren, en motoriserad slåttermaskin och strängläggare.

Annons:

Rapshuggare har som namnet antyder, mest använts vid rapsskörd i Sverige. Framför allt finns traditionen att använda rapshuggare i södra Sverige, vid skörd av höstoljeväxter.Maskinen slår grödan och läger den i en sträng. I strängen mognar det mer jämt och risken för att fröet trillar ur, dråsar, minskar.

Göran Torstadius använder sin rapshuggare av samma skäl. Vi var med när han stränglade timotej inför skörden.

– Det mognar alltid lite ojämt. Om man låter timotejen stå ända fram till skörd ökar risken för att mycket frö ramlar ur axen.

Grödan ska torka i en vecka.

– Om det finns risk för regn tröskar jag kanske lite tidigare. Risken för att det dråsar minskar också om det skulle regna lite där det ligger.

– Jag använder vanligt skärbord när jag tröskar. Det går bra om grödan inte får ligga för länge, så det börjar växa strån igenom strängen, då blir det svårtröskat. En del använder ett särskilt pickup-skärbord

Numera har rapshuggare ofta hytt och rotorknivar. Görans gamla New Holland har vanlig tröskkniv och haspel. Trots det går det förhållandevis snabbt. Bak finns bara ett litet pivothjul, styrningen sker med spakar som påverkar styrbromsar och diffrential på de stora framhjulen. Motorn kommer från Ford.

– Det är en gammal maskin, årsmodell oklart. Jag har köpt en i reserv för att ha reservdelar. En vulkfirma i Kumla kunde hjälpa mig med att göra en ny matta till ena sidan av skärbordet.

Det förekommer också att rapshuggare används vid tröskning av lin, inte minst hos ekologiska odlare.

Annons: