Fantastiskt skördeväder men priserna kunde varit bättre

SpmoAnneli Franzén, kanslist på SPMO och Per Sandberg, ordförande, utanför SPMO:s kansli i Vintrosa utanför Örebro
Textstorlek:

Generellt bra skördar. Ett skördeväder vi inte sett på många år. En viss besvikelse när det gäller priserna.
Så sammanfattar Spannmålsodlarnas ordförande, Per Sandberg, årets skörd.

Annons:

– Det ser det generellt mycket bra ut när det gäller såväl kvantiteter som kvaliteter. Men på vissa håll, inte minst i Mälardalen, Uppland, har en del drabbats hårt av torka. Även i Dalarna verkar torkan ha slagit hårt. I landet som helhet ser det dock bra ut. Det är stora lokala variationer. På många håll kom det bra med regn under växtperioden, på andra håll har det i princip inte regnat på hela sommaren.

Det går heller inte att komma i från att det underbara skördevädret påverkat oss alla positivt. Jag tror personligen inte jag kan minnas när vi senast hade så bra väder under en skördeperiod, fortsätter Per Sandberg.

Som ofta när vårvetet ger bra skördar så är proteinhalterna lite för låga.

– Vi visste ju också att det skulle bli mindre höstvete och höstoljeväxter än normalt.

När det gäller marknaden så är den delvis en besvikelse.

– Ja, jag har stött på många som är besvikna. Det är framför allt havre, där vi ser priser under en krona. Det trodde vi nog alla att vi skulle slippa uppleva igen. Det finns ingen fungerande börshandel i Europa för denna råvara. Det gör att handeln kan trycka priset mer än nödvändigt. Priset på foderkorn är också mycket lågt.

Per lägger här skulden på både jordbrukare och handel.

– Jordbrukare borde har lärt sig att prissäkra när priset är bra. Och eftersom det såddes så lite höstgrödor borde spannmålshandeln ha insett att det skulle bli överskott på korn och havre, och därför sålt på export när priserna var höga.

– När det gäller vetet finns det däremot en fungerande börshandel i Europa som reglerar upp- och nedgångar. Därför har vi på vetet helt okej priser. Dessutom ser vi, på grund av lite höstvete, en regional brist på vete här i Mellansverige. Det har tryckt upp priset.

När det gäller svampsjukdomen DON ser läget förhållandevis bra ut.

– Den trivs ju när det är fuktigt väder när grödan blommar. I år var det bättre väder än i fjol. Problemen är generellt mindre, med lokala variationer. Det som ställt till en del problem är kålmal. Sprutade man inte mot den i tid orsakade den stort skördetapp i våroljeväxterna.

– Nu väntar vi bara på regn, så att vi får en bra etablering av höstgrödorna. En gissning är att det såtts en rekordareal.

Spannmålsodlarna har på olika sätt försökt påverka tillämpningen av nya CAP och landsbygdsprogrammet.

– Vi vill ha en stark Pelare 1 där gårdsstöden finns. Det har vi som det ser ut fått gehör för, ett löfte från landsbygdsministern. Pelare 1 ska lämnas orörd. Ett starkt landsbygdsprogram behövs i stora delar av landet, men jag tror också att det finns möjligheter att rationalisera. En översyn kan vara av godo.

På sikt ser man gärna en marknadsanpassning.

– Ja, vi ser gärna att stöden går ner och vi får leva på marknadens villkor. Men makthavare glömmer gärna bort att vi då måste ha lika villkor för att kunna agera på marknaden. Vi kan inte ha högre dieselskatt och högre avgifter på handelsgödsel än våra kollegor, konkurrenter i andra länder, för då fungerar inte marknaden.

Som lobbyorganisation trycker Spannmålsodlarna på dessa områden.

– Ja, vi är glada att det nu tillsatts en konkurrensutredning. Det är en bra början på vägen mot lika villkor. Vi kommer att delta i det arbetet.

Ett viktig fråga just nu, där både Rapsodlarna och Spannmålsodlarna kämpar, är preparatet för betning mot jordloppor.

– Förbjuds det får oljeväxtodlingen, som är mycket viktig för inte minst växtföljden, få en avgörande konkurrensnackdel.

Spannmålsodlarna, Spmo, har sitt kansli på gården Nybble i Vintrosa.

– Man kan väl säga att vi lever som vi lär, säger Annelie Franzén, kanslist.

– Spannmålsodlingen finns runt omkring oss här. Jag kan följa den i realtid.

Annelie driver en marknadsföringsbyrå på gården och Spannmålsodlarna köper hennes tjänster som kanslist.

– Jag har hand om medlemsfrågor, ekonomi, fakturering och framför allt, marknadsföring. Jag brinner för det här, så under perioder av året blir det heltid eller mer för SPMO, medan det andra tider är lugnare. Just nu jobbar vi bland annat med vårt stora riksmöte, som nästa år kommer att hållas i Uppsala. Mötet har blivit en mötesplats mellan lantbrukets olika aktörer och växer för varje år.

Annons: