Majoritet för jakt på varg

Tre av fem svenskar kan tänka sig jakt på varg för att begränsa vargstammen
Textstorlek:

En klar majoritet av svenskarna, stödjer jakt på rovdjur om de hotar tamdjur eller uppehåller sig i tätorter. Tre av fem anser jakt som ett bra sätt att reglera vargstammen. Det är dock stora skillnader mellan stad och land. Det visar en ny undersökning som genomförts av forskare vid SLU och Umeå universitet.

Annons:

 

Undersökningen visar också skillnader över tid. Stödet för varg har minskat sedan 2004 i Dalarna och Västernorrland. Däremot har acceptansen för björn ökat i de områden där björnen finns, utom Norrbotten.

I undersökningen har attityderna till stora rovdjur och rovdjurspolicy och förvaltning studerats på riksnivå samt på regional nivå. Norrlandslänen, Dalarnas, Värmlands och Stockholms län jämförs mot riket som helhet. Det finns en tämligen tydlig skillnad mellan landsbygd och stad. Det märks bland annat i acceptansen för de nya rovdjursmålen som beslutades i december 2013.

– De flesta som anser att de nya målen är för högt satta hittade forskarna i län där människorna lever nära rovdjuren. I kontrast till detta står Stockholms län, där många tycker att målen för antalet rovdjur är för lågt satta, skriver Camilla Sandström, en av de som arbetat med undersökningen.

Man kan med andra ord, utan att överdriva, påstå att ju längre från rovdjuren man lever, desto fler vill man ha.

Personerna i undersökningen fick också svara på från om vem eller vilka som ska få vara med och bestämma hur våra rovdjursstammar ska skötas.

Naturvårdsverket och länsstyrelserna har fortsatt ett högt förtroende. Trenden visar däremot att stödet för naturvårdsorganisationerna minskar.

Undersökningen genomfördes mars-juni 2014 och skickades till 1067 slumpmässigt utvalda personer i hela landet i åldern 16-65 år och till 150 slumpmässigt utvalda personer i 111 kommuner, totalt 16 650 personer i åldern 16-65 år i åtta län; Västerbotten, Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Västernorrland, Stockholm och Värmland. Svarsfrekvensen var sammantaget god, 42 procent.

Det statistiska underlaget får också anses som ovanligt stort. När man gör exempelvis opinionsunderssökningar för att mäta partisympatier, är antalet som tillfrågas betydligt lägre.

 

Annons: