Skogen – det gröna guldet

Textstorlek:
Annons:

Den nya regeringen har avgett sin regeringsförklaring. Före valet lovprisade Stefan Löfvén skogen, Sveriges gröna guld, och lovade miljardsatsningar och 25 000 nya jobb. I regeringsförklaringen saknas dock skogen som jobbskapare. Den enda text som tydligt nämner skogen säger att fler naturskogar ska skyddas och naturvårdshänsynen öka i den brukade skogen.

En nyhet är att Landsbygdsdepartementet flyttas in i Näringsdepartementet. Vi tolkar det som ett erkännande av att de gröna näringarna, bland annat skogsbruket, ses som en viktig del av näringslivet. Att vara skogsägare är att vara skogsföretagare och vi vill bli behandlade därefter. Det innebär bland annat att delar av vår produktionsresurs skogen inte får tas ur drift utan full kompensation.

Regeringen har höga ambitioner för omställningen till förnybar energi vilket är bra. Havsbaserad vindkraft och solkraft nämns i regeringsförklaringen, men glöm inte att vår absolut största solfångare är skogen som täcker över hälften av landets yta. Med hjälp av den finessrika fotosyntesen omvandlas där gigantiska mängder solenergi och lagras i träden. Ge långsiktiga spelregler för avancerade biodrivmedel från skogen så kommer vi en god bit på vägen mot det fossilfria samhället.

Det är glädjande att det i regeringsförklaringen tydligt markeras att landsbygdens näringsliv ska utvecklas. Satsningar på infrastruktur, bredband och service gagnar även oss skogsägare. Men medan regeringen ger till landsbygden med den ena handen tar man med den andra. Beskattning av avstånd, i regeringsförklaringen kallad vägslitageavgift, slår hårt mot landsbygden och dess näringsliv.

Vi har nyligen upplevt den svåraste skogsbranden i Sveriges moderna historia. Räddningsarbetet visade på styrkan i civilsamhället när det verkligen gäller. Här finns så många vardagshjältar som gjort stora insatser under ytterst svåra förhållanden. De är värda allas vår uppskattning. Även samhället gjorde sin del och jag sätter stort värde på den konstruktiva dialog vi förde med regeringens företrädare om statens insatser för att lindra effekterna av brandens härjningar för de berörda skogsägarna.

I den efterföljande debatten har det från vissa håll framförts tankar om att branden var en effekt av gällande skogspolitik som bygger på frihet under ansvar och en för stark äganderätt. Receptet mot detta skulle då vara en mer detaljerad skogsvårdslag och svagare äganderätt. Jag menar att det är precis tvärt om.

En stark äganderätt ger starka, stolta och oberoende människor som utan tanke på egen vinning hjälper varandra när liv och egendom hotas. Man sitter inte och väntar på direktiv från någon myndighet utan löser det som behöver lösas där och då. Försvagar man äganderätten så försvagar man också människors vilja att ta ansvar. I LRF och skogsägarföreningarna står vi upp för skogsägarnas rätt att sköta sin skog med frihet under ansvar i stolt vetskap om att aktivt skogsbruk ger bästa klimatnytta och öppnar dörren till framtidens biobaserade samhälle.

Sven Erik Hammar
 ordförande LRF Skogsägarna

Annons: