Så jagas vargen

Vargjägarna är beroende av spårsnö
Textstorlek:

Efter många turer blev det så vargjakt i Örebro län och Värmland. Det har förekommit vargjakt tidigare. Men hur går egentligen jakten på varg till? Gunnar Glöerssen, Molkom, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet har varit med vid flera vargjakter.
– Vi håller tummarna för spårsnö nu, säger han.

Annons:

– Jakt på varg skiljer sig väl inte så mycket från jakt på övriga villebråd. Man ställer upp skyttar längs passlinjer och försöker spåra varg. Spårsnö är avgörande. Får vi inte den blir det lite som att leta efter nålen i höstacken. Man kan gå ut och leta varg ändå, men det blir betydligt svårare.

En del saker skiljer dock vargjakt från övrig jakt.

– De som är vana vid rävjakt vet jag talar om. Vargen är betydligt mer uppmärksam och varsam än  klövvilt. Man får vara noggrann med kamouflage och att sitta stilla och inte göra häftiga rörelser i vargens synfält.

Minimikrav för att få skjuta varg är kulvapen klass 1, alltså älgstudsare.

Gunnar menar också att många gör misstaget att försöka jaga varg på ett för stort område, eller såt, som man säger i jaktsammanhang.

– Man vet att varg kan gå över stora områden, ett par mil om dagen. Men all erfarenhet säger att när man spårar vargen, ja, då går den bara precis så sakta att den hinner undan ur spårarens synfält. De tenderar också att snurra runt i ett mindre område, alltså vika av framför den som spårar. Jagar man i för stor såt, ja då har vargen inga problem att snurra runt och hålla sig undan inne området man jagar.

– Jag rekommenderar 500 hektar som absolut mest. Helst mindre. Det beror ju lite på vilka möjligheter det finns att gränsa av och ställa upp skyttar.

Märker man att vargen snurrar inne området när man spårar, ja då gäller det att gränsa av och flytta folk inne i såten

– I Sverige är vargjakt med hund så här långt rätt oprövat. Jag vet att man gör det i Finland.  Det är dock inte ofarligt och kräver att man jagar med åtminstone två hundar och bara ensam varg. Risken är annars stor att vargen helt enkelt gör sig kvitt den förföljande hunden.

Att vargar tar jakthundar är förhållandevis vanligt.

Vargjakten är extremt omdiskuterad. Därför har man tagit beslut om att inte ha med media under själva vargjakten.

– Vi prövade det förra gången det var tal om vargjakt. Det fungerade inte. Att jägare som följer lagen utsätts för grova hot tillhör tyvärr verkligheten i vargdebatten. Vi har inget att dölja och följer regelboken, offentlighet är bra. Men vi måste tänka på individers säkerhet.

Ett problem som diskuterats är huruvida den skjutande jägarens namn blir offentlig handling.

Så här säger Mariana Skoglund på Länsstyrelsen i Örebro.

– Skyttens namn är inte offentlig handling. Som vi förstått det är däremot jaktledarens namn offentligt.

Jakten börjar nu på fredag, den nionde.

– Får man bara spårsnö är förutsättningarna för att jakten ska gå bra goda. Intresset är stort. Blir det spårsnö tror jag alla vargar kommer att skjutas. Jakten pågår fram till den 15 februari.

Det jaktlag som skjuter en varg måste genast, via telefon rapportera till Länsstyrelsen i respektive län.

– Kroppen ska sedan skickas till SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt. Den transporten ombesörjer Länsstyrelsen. Jägaren får däremot behålla skinnet.

Annons: