Vargjakten över i Örebro län

Vargjakten pågår för fullt.
Textstorlek:

Efter så många turer kom så vargjakten igång, I Värmland och Örebro län. i dag, den 22 januari, skjöts de sista två av de tolv vargar som fick skjutas i Örebro län. I Värmland har 16 Skjutits. I Dalarna börjar jakten den 24 Januari. Det beslutet kan dock komma att överklagas enligt vad Svea Jord & Skog erfar.

Annons:

Jakten sker efter mycket lång diskussion, utredning av tiotals tjänstemän och en hel del forskning. Även om motståndet varit hårt är det många som andas ut för att jakten äntligen blev av.

Nu återstår endast två vargar innan jakten är slut i Örebro län. Två av de vargar som skjutits har konstaterats sjuka i skabb på SVA, statens veterinärmedicinska anstallt.

– Vargdiskussionen visar på ett lucka mellan stad och land. Folk på bevarandesidan, som stoppar jakten, har ofta liten eller ingen förståelse för hur att det är att bo och exempelvis driva djurhållning i rovdjursområden, sa Mariana Skoglund på Länsstyrelsen i Örebro i en intervju innan jakten.

– Att det här blir av är viktigt, inte minst för förståelsen och acceptansen av vargstammen.

I Örebro län jagas det i två revir. Nora och Villingsberg. Just i de områdena har det varit svårt med angrepp på tamdjur.

Det har varit många turer kring vargjakten. Det har jagat varg förr, men jakten har stoppats flera gånger.

Länsstyrelserna gavs möjlighet att lokalt bestämma över förvaltningen av rovdjur regionalt enligt  det som beslutades i riksdagen hösten 2013, i rovdjurs-propositionen. Propositionen klubbades med stor majortiet. beslut om jakt  skulle tas i de så kallade förvaltningsområdena. Områden där vargrevir finns.

Naturvårdsverket skulle hantera överklaganden.

Länsstyrelserna tog hjälp av forskare, tjänstemän och inte minst de regionala viltförvaltnings-delegationerna där intressen från bland annat  representanter från skogsbruk, jordbruk, jakt, naturturism och så kallade bevarandeorganisationer finns representerade.

Delegationerna lade fram ett förslag som klubbades av länsstyrelserna i Dalarna, Värmland och Örebro län. Där förelogs jakt på ett antal vargar.

Naturvårdsverket minskade der antalet vargar som skulle jagas, för att ytterligare ligga på säkra sidan. I övrigt höll man med om de slutsatser länsstyrelserna. dragit. Nu skulle det bli jakt. Men bara i Örebro och Värmland. I Dalarna stoppades jakten, mot länsstyrelsens vilja Verket ansåg inte jakten tillräckligt motiverad där.

– Beslutet går inte att överklaga längre. Nu blir det jakt, sa Gunilla Ewing Skotnicka, på Naturvårdsverket.

Då blev beskedet 12 vargar i Örebro län, 24 i Värmland.

Trots det stoppades jakten, eller inhiberades, som man säger, bara timmar innan den skulle börja. fredag den nionde januari.

Det var föreningen Nordulv som lämnad in ett överklagande som i själva verket inte berörde själva jakten utan snarare rätten att överklaga vidare från naturvårdsverkets beslut. Man hänvisade till den så kallade Åhuskonventionen.

Det var en enda domare på Förvaltningsrätten i Karlstad som tog beslutet att inhibera jakten.

På tisdagen konstaterade EU-domstolen att  Århuskonventionens regler om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor inte har direkt effekt inom EU-rätten. Det innebär att Kommissionen inte har rätt att lägga sig i EU-länders regler för överklaganden, exempelvis vid licensjakt på varg..

Det var troligen det bärande skälet till att kammarrätten i Göteborg torsdag den 15 januari upphävde inhibitionen, vilket gjorde att jakten kunde sätta igång den 16 januari.

Jakten pågår, trots försening, till 15 februari. Blir det jakt i Dalarna får även den stoppdatum 15 januari. I Dalarna ska man enligt det nya beslutet jaga i Jakt kommer att ske i Olsjö- och Sågenreviren.

Annons: