Central ska underlätta för lokalproducenter

Textstorlek:
Annons:

En svårighet när kommuner delar upp upphandlingen är transporterna.

Om man som lokalproducent tecknar avtal om att leverera till alla kök i kommunen kan transporterna bli en krävande uppgift, särskilt för ett litet företag. Enbart i Örebro finns exempelvis 220 leveransställen. När fler ska leverera blir det dessutom betydligt mer trafik. Särskilt på levernsställen som ligger centralt i städer och tätorter kan många bilar med leveranser bli ett problem.

– Det har fått oss i Örebro kommun att agera, berättar upphandlaren Tanja Grundström Schwartz

– Vi håller som bäst på att upphandla en uppsamlingscentral med turbil. Det innebär att allt ska levereras till ett ställe där det sedan lastas om. Därifrån ska det gå en turbil till leveransställena. Liknande projekt, som kommit olika långt, finns i flera andra kommuner.

Som lokalproducent räcker det då att köra sina varor till en adress.

Annons: