Lägg kraft på det vi kan påverka

Textstorlek:
Annons:
Det är svåra tider för mjölkbönder idag och man vill gärna hitta syndabockar. Både för att fria sig själv och för att någon annan skall göra något åt situationen när man själv inte kan. Tankarna i mitt huvud snurrar: vi är fria företagare och kan spelreglerna på en så kallad ”fri marknad”. Reglerna om djuromsorg har funnits i 25 år. Globaliseringen har vi känt av sedan inträdet i EU. Varför tror vi att någon annan sitter på lösningen än vi själva?
Politiker kan man skylla på, men de är bakbundna av många hänsyn som ska tas för att beslut skall kunna fattas. Visst är det väl bra med finansiellt stöd till 800 mjölkgårdar, men hur rättvist är det? Djuromsorgen vill de flesta politiker inte tulla på.
Arla kan man skälla på – dom är ju stora och fula, eller hur. Det är nog det dummaste man kan göra och ofattbart att deras egna ägare går ut offentligt och kritiserar sitt eget företag. Arla, som drar det stora lasset med export på en global marknad. Arla, som utvecklat ekomjölken till den enda lönsamma nischen i Mjölksverige. Arla, som alla andra mejeriföretag är beroende av i sin prissättning.
Den enda som kan påverka priset till bonden är handeln. ICA, COOP, Axfood och Bergendahls m.fl. är stora men dem skyller man inte på. De sätter priset på en ”fri och konkurrensutsatt” marknad. De kan våra produktionskalkyler bättre än vi själva. Att som mjölkproducent alliera sig med handeln, med en bulkvara som konventionell mjölk, tror jag är att skjuta sig själv i foten.
Jag är kluven över situationen där ekologisk mjölkproduktion skiljer sig markant från konventionell mjölkproduktion i lönsamhet. Den ekologiska mjölkproducenten har tidigare varit mer eller mindre idiotförklarad. Han/hon såg en trend hos konsumenten eller var driven av en idé som han/hon trodde på. Idag är man inte lika idiotförklarad. Visst har man högre kostnader och får se en del ogräs på sina åkrar, men nog är det roligare att producera något som konsumenten vill ha, än att ständigt drabbas av prissänkningar och negativa marknadssignaler.
Jag skulle gärna se att fler producenter gick över till ekologisk produktion, väl medveten om att alla inte har möjlighet, men många kan fortfarande och efterfrågan finns. Ta vara på den!
Vi på Ekologiska Lantbrukarna kommer att driva på för att få fler att ställa om. Det vore inte roligt om Sverige skulle behöva importera ekomjölk i framtiden. En finländsk lantbrukare som varit ekoproducent i flera år frågade några skånska godsägare vad de trodde var svårast med att ställa om till ekologisk produktion. Han fick olika svar angående ogräs, skadeinsekter m.m. Finländaren svarade: ”Det sitter i huvet. Det är det svåraste – att mentalt ställa om”.
Jag tackar Gud i min aftonbön varje kväll att min mentala förmåga räckte till att ställa om till ekologisk produktion.
Carl- Erik Ehrenkrona ordförande för Ekologiska lantbrukarna
Annons: