Sven-Erik Bucht i Bryssel under krismöte om mjölk

Bucht vill se riktade direktstöd till mjölkbönder i kris
Textstorlek:

Ilskna bönder och mängder av kravallpolis fanns på plats när EU:s jordbruksministrar höll krismöte om fallande mjölkpriser.
För svensk del är ändå landsbygdsministern optimist – åtminstone på sikt.

Annons:
– Jag tror att vi faktiskt har de framtidsprodukter som den framtida konsumenten kommer att efterfråga än mer. Vi har väldigt högt miljötänk, vi har världens bästa djurvälfärd, vi har lägst antibiotikaanvändning inom EU, säger Sven-Erik Bucht (S) på plats i Bryssel.
I luften hördes surrande helikoptrar medan traktortutor och ett och annat knallskott anades intill. Tusentals demonstrerande mjölkbönder från hela EU fanns i området för att markera sitt missnöje med situationen.
– De har nog samlat ihop varenda traktor i området, säger Petra Wirtberg, företagsutvecklare på LRF, på telefon till TT.
Det var ändå förhållandevis lugnt, tyckte Lars-Erik Karlsson, mjölkbonde från Brålanda i södra Dalsland.
– Det som förenar oss är protesterna mot att det är jordbruket som får betala för rysslandssanktionerna. Sen har vi våra egna problem i Sverige, säger han och nämner olika skatteregler som ett exempel.
– Det är inte lönsamt längre.
Det låga mjölkpriset har tvingat mängder av mjölkbönder i EU att lägga ned. En anledning till prisfallet är att Ryssland stängt sin marknad för mejerivaror från EU, som svar på EU:s ekonomiska sanktioner med anledning av kriget i östra Ukraina.
En annan anledning är den överproduktion som inte längre regleras av myndigheterna, eftersom EU i våras avskaffade sina mjölkkvoter.
– Vi måste få till stånd en produktionsminskning, kräver franske Paul de Montvalon – och varnar för att de traktorförsedda bönderna nästa gång inte kommer att nöja sig med att tuta.
– För att rädda våra familjer, vårt land och vår landsbygd kan vi tvingas ta till väldigt kraftiga och våldsamma åtgärder, säger de Montvalon, med ilskna utfall mot ”agro-industrin” och storföretagen.
På ministrarnas krismöte väntades inga beslut, men däremot information om vilka åtgärder EU-kommissionen har tänkt sig.
– Det är bland annat riktade direktstöd, så kallade nationella kuvert med en påse pengar som man kan nyttja för att stötta mjölkbönderna i varje land. Jag tycker att det är en idé i rätt riktning, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S).
Fakta: Bönderna i Bryssel
Måndagens demonstrationer ordnades av takorganisationerna Copa-Cogeca, där bland andra svenska LRF (Lantbrukarnas riksförbund) ingår, och den mer radikala EMB, med Sveriges Mjölkbönder som en av sina medlemmar.
Bland kraven finns önskemål om ökat stöd, men också minskad produktion och införande av någon form av system för att automatiskt stödja bönderna vid stora prisfall.
Wiktor Nummelin/TT Olle Lindström/TT
Annons: