Civilationens försvarare

Textstorlek:
Annons:

Vägen till det moderna samhället har kantats av en rad stora landvinningar för mänsklighetens utveckling. Användande av elektricitet. Förmågan att kommunicera via telegraf, telefon och twitter.

Få saker har dock förändrat samhället i grunden så mycket som den medicinska utvecklingen.

Förmågan att med antibiotika enkelt kunna bota tidigare dödliga infektioner är något som radikalt förändrat samhället, men det är också en förmåga som riskerar att försvinna.

Överanvändningen av antibiotika riskerar att bakterier som finns hos både människor och djur blir resistenta.

Då kommer mängder med mediciner sluta att fungera vilket hotar hela vår civilisation. Det svenska jordbruket ligger i absolut framkant när det gäller god djurhållning och ett arbete för att minska användningen av antibiotika.

För detta ses de med rätta som pådrivande för att kunna skapa ett modernt jordbruk i världsklass, men de bör likväl ses som några som kämpar för det moderna samhällets överlevnad. Detta låter drastiskt, men siffrorna talar sitt tydliga språk. Enligt EU-kommissionen dör minst 25 000 människor varje år bara inom EU till följd av antibiotikaresistens och totalt sett i världen är siffran såväl mångdubbelt högre som stigande. Nu krävs därför tydligt politiskt ledarskap.

Centerpartiet vill därför bland annat tillsätta en global kriskommission för antibiotika, en motsvarande Stern-rapport som sätter en prislapp på vad överanvändningen innebär för människor, för miljö, för djur och för samhällsekonomin. Vi vill också förändra EU:s forskningspolitik så att när EU-kommissionen tar fram nästa forskningsprogram bör antibiotikaresistens klassas som en ”särskild utmaning” för att därigenom ges större fokus. Vi vill även förbjuda att ge antibiotika till friska djur för att undvika slentrianmässig användning i djuruppfödning.

Det finns all anledning att engagera sig i frågan även på lokal och regional nivå – då vi riskerar att få stora kostnadsökningar för ökad sjukfrånvaro och fler vårdplatser.
Centerpartiet har därför föreslagit att landsting och regioner ska engagera sig mer för att öka kunskapen om antibiotikaresistens. Vi vill också att det ska vara krav på minst svenska djurskyddsregler i alla upphandlingar, så som vi gör i Varbergs kommun.
För hur vi behandlar våra djur påverkar människans hälsa. Dessutom ska det vara höjda krav på minskad föreskrivning av antibiotika. Från Centerpartiets sida är vi beredda att ta ansvar för att klara av stora utmaningar för vår civilisation och vi fortsätter därför outtröttligt arbetet på såväl europeisk, nationell och lokal nivå.

Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)

Annons: